PL EN


2017 | 463 | 236-250
Article title

Próba oceny procesu produkcji małoseryjnej implikująca kierunek zmian w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Za kluczowe w niniejszej pracy uznano uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy istnieje możliwość dokonania oceny procesu produkcji małoseryjnej części maszyn rolniczych? Jeżeli tak, to czy na podstawie przeprowadzonej oceny możliwe jest postulowanie kierunku zmian w procesie wytwórczym poddanym ocenie. W kontekście realizacji przyjętego celu, autorzy zamierzają: (1) Przeprowadzić kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; w zamierzeniu znajdzie to swój wyraz w autorskiej metodzie oceny procesu produkcyjnego; (2) Potwierdzić możliwość praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody – wybrany proces produkcji poddać ocenie; (3) Na podstawie otrzymanych wyników, przy wykorzystaniu wiedzy eksperckiej, opracować konkretne rozwiązania – zasugerować kierunek zmiany w technologii wytwarzania znacznie poprawiający „jakość” procesu poddanego analizie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe3cd7aa-7ab8-4c91-a1f4-327075879a61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.