PL EN


2013 | 1 | 21-26
Article title

Rola pielęgniarki rodzinnej w prewencji upadków w grupie pacjentów w wieku geriatrycznym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Edbom-Kolarz A, Marcinkowski JT. Upadki osób starszych – przyczyny, następstwa, profilaktyka. Hygeia Public Health 2011;46(3): 313–318.
 • Masud T, Morris RO. Epidemiology of falls. Age Ageing 2001; 30: 3–7.
 • Spaniolas K, Cheng JD, Gestring ML, et al. Ground level falls are associated with significant mortality in elderly patients.J Trauma 2010; 69(4): 821–825.
 • World Health Organization. WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age. Geneva: World Health Organization;2007.
 • Francis RM. Falls and fractures. Age Ageing 2001; 30(Suppl. 4): 25–28.
 • Baczuk L. Urazy u osób w wieku starszym. Post Nauk Med 2008; 21(12): 793–796.
 • Pruszyński J, Kuczerowska A. Upadki. Gerontol Pol 2004; 12(4): 177–181.
 • Skalska A, Żak M. Upadki – ocena ryzyka, postępowanie prewencyjne. Standardy Med 2007; 4: 156–163.
 • Zapobieganie upadkom wśród osób starszych. Bezpieczeństwo osób starszych – urazy spowodowane wypadkami. [online].
 • European Network for Safety among Elderly (EUNE SE). Center for Research and Prevention of Injuries-CEREPRI. [dostęp: 08 stycznia 2011]. Dostępny w I nternecie: <http://www.euroipn.org/eunese/Documents/FS%20PL/FS_FALL S_PL.pdf>.
 • Walasik L. Podeszły wiek jako czynnik ryzyka wielochorobowości. Nowa Klin 2010; 17(1): 71–75.
 • Campbell AJ, Reinken J, Allan BC, et al. Falls in old age: a study of frequency and related clinical factors. Age Ageing 1981; 10:264–270.
 • Żak M. Ocena ryzyka upadków u osób starszych i możliwości prewencji. Gerontol Pol 2008; 8(3): 18–21.
 • Boyle N, Naganathan V, Cumming RG. Medication and falls: risk and optimization. Clin Geriatr Med 2010; 26(4): 583–605.
 • Skrzek A, Mraz M, Dąbrowska G. Dynamika zmian inwolucyjnych narządu ruchu w aspekcie czynników ryzyka złamań.Ortop Traumatol Rehabil 2008; 10(5): 449–462.
 • Czerwiński E, Borowy P, Jasiak B. Współczesne zasady zapobiegania upadkom z wykorzystaniem rehabilitacji. Ortop Traumatol Rehabil 2006; 4(6): 380–387.
 • Scheffer AC, Schuurmans MJ, van Dijk N, et al. Fear of falling: measurement strategy, prevalence, risk factors and consequences among older persons. Age Ageing 2008; 37: 19–24.
 • Kuehn BM. Primary care screening and intervention helps prevent falls among elderly. JAMA 2010; 303(20): 2019–2020.
 • Kilańska D, red. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. T. 1. Lublin: Wydawnictwo Makmed; 2008.
 • Wieczorowska-Tobis K, Rajska-Neumann A, Styszyński A, et al. Kompleksowa ocena geriatryczna jako narzędzie do analizy stanu funkcjonalnego pacjenta starszego. Geriatr Pol 2006; 2: 38–40.
 • Szot P, Golec J, Szczygieł E. Przegląd wybranych testów funkcjonalnych, stosowanych w ocenie ryzyka upadków u osób starszych.Gerontol Pol 2008; 16: 12–17.
 • Tinetti ME, Baker DI , Mc Vay G. A multifactorial intervention to reduce the risk of falling among elderly people living in the community. N Engl J Med 1994; 331: 821–827.
 • Vivrette RL, Rubenstein LZ, Martin JL, et al. Development of a fall-risk self-assessment for community-dwelling seniors. J Aging Phys Act 2011; 19(1): 16–29.
 • Wrisley DM, Kumar NA . Functional gait assessment: concurrent, discriminative, and predictive validity in community-dwelling older adults. Phys Ther 2010; 90(5): 761–773.
 • Berg K, Wood-Dauphninee S, Williams JI, et al. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Can J Pub Health 1992; 83: 7–11.
 • Tinetti ME. Performance-oriented assessment of mobility problems in elderly patients. J Am Geriatr Soc 1986; 34: 119–126.
 • Rosenthal TC, Williams MB, Naughthon BJ, red. Geriatria. Pączek L, Niemczyk M, red. wyd. pol. Lublin: Wydawnictwo Czelej;2009.
 • European Network for Safety among Elderly (EUNESE) Partners. Five-Year Strategic Plan for the Prevention of Unintentional Injuries among EU Senior Citizens, Athens 2006.
 • Karinkanta S, Piirtola M, Sievänen H, et al. Physical therapy approaches to reduce fall and fracture risk among older adults.Nat Rev Endocrinol 2010; 6(7): 396–407.
 • Żak M. Rehabilitacja pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych czynności funkcjonalnych i chodu. Post Rehabil 2005; 19(2): 13–17.
 • Krampe J, Rantz MJ, Dowell L, et al. Dance-based therapy in a program of all-inclusive care for the elderly: an integrative approach to decrease fall risk. Nurs Adm Q 2010; 34(2): 156–161.
 • Morrison S, Colberg SR, Mariano M, et al. Balance training reduces falls risk in older individuals with type 2 diabetes. Diab Care 2010; 33(4): 748–750.
 • Żak M, Skalska A, Szczerbińska K. Programy nauki samodzielnego podnoszenia się po upadku dla osób starszych – badanie randomizowane. Ortop Traumatol Rehabil 2008; 10(5): 496–507.
 • Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; 2007.
 • Zubrzycki J, Małecka-Massalska T. Telemedycyna – medycyna i technika w walce o nasze zdrowie. Zdr Publ 2010; 120(4):421–425.
 • World Health Organization. Active ageing: a policy framework. Noncommunicable Disease Prevention and Health Promotion,Ageing and Life Course, Genewa 2002.
 • Swedish National Institute of Public Health. Zdrowe starzenie się – Wyzwanie dla Europy. Skrócona wersja raportu. Sztokholm:Swedish National Institute of Public Health; 2007.
 • Stevens JA, Baldwin GT, Ballesteros MF, et al. An older adult falls research agenda from a public health perspective. Clin Geriatr Med 2010; 26(4): 767–779.
 • American Geriatrics Society, British Geriatrics Society and American Academy of Orthopedic Surgeons Panel on Fall Prevention.Guideline for Prevention of Falls in Older Persons. J Am Geriatr Soc 2001; 49: 664–672
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe66113e-1876-4e6a-acf9-76d30d4c4fd5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.