PL EN


2019 | 10 | 2 | 176-182
Article title

Dźwięk i krajobraz dźwiękowy w nagraniach historii mówionej – zagadnienia techniczne i badawcze

Content
Title variants
EN
The Sound and the ‘Soundscape’ in the Oral History Recordings – Technical and Research Issues
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza dźwięku w nagraniach historii mówionej w trzech aspektach. W pierwszej i drugiej części przyjrzymy się temu, co wpływa na jakość nagrań audio, o co osoba nagrywająca może zadbać, aby nagranie miało jak najlepszą jakość, a co wymyka się naszej kontroli. Poruszone zostaną tu kwestie techniczne dotyczące sprzętu oraz kontroli dźwięku podczas nagrania. W trzeciej części opracowania przyjrzymy się temu, co tworzy tzw. krajobraz dźwiękowy nagrania i jakie możliwości interpretacyjne on przed nami otwiera.
EN
The work aim is to describe and reflect on the sound in the oral history recording in three aspects. First, we discuss what affects the quality of audio recordings, and what we can take care of to ensure to get best quality. It will also be discussed what escapes our control. The technical issues regarding equipment and sound control during the recording will be discussed here. In the third part of the work, we will look at what creates the so-called ‘soundscape’ of the recording and what interpretation possibilities it opens for us.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
176-182
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
  • ORCID: 0000-0001-6177-0461, magister, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Polska
  • ORCID: 0000-0001-9771-6897, doktor inżynier, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych, Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki, Polska
References
  • Bernat, S. (1999a). Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu. Annales UMCS, LIV, 297–309.
  • Bernat, S. (1999b). Odkrywanie krajobrazów dźwiękowych wyzwaniem dla kultury współczesnej. Annales UMCS, 54(15), 102–112.
  • Czapigo, D. (2012). Historia mówiona – realizacja nagrań. W: K. Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna. Poradnik (s. 69–78). Warszawa: Ośrodek KARTA.
  • Kierzkowski, M. (2014). Historia mówiona – próby definicji pojęcia. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 4, 6–20.
  • Maciąg, A., Lipiński, S. (2018). Visual History Archive jako multimedialne narzędzie pracy z żywą historią XX wieku. Edukacja – Technika – Informatyka, 25(3), 287–292.
  • Maubach, F. (2013). Świadek historii. Swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w oral history około roku 1980. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 3, 50–51.
  • Ozimek, E. (2018). Dźwięk i jego percepcja. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe68323e-3390-49a3-9acb-f5fabe6a0c9d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.