Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 49-56

Article title

Zarządzanie wiedzą w organizacjach zhierarchizowanych

Authors

Title variants

EN
Knowledge Management in Hierarchical Organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Abstrakt Istotną cechą współczesnej organizacji w tym organizacji zhierarchizowanej jest ich sformalizowanie. Podstawowe cele, struktury, procedury, technologie, zasady funkcjonowania zapisywane są zwykle w dokumentach organizacyjnych. Cele przedstawiane są w statutach, struktury organizacyjne i zasady działania - w regulaminach, księgach służb i graficznych schematach, procedury - w instrukcjach. Formalizacja ustala, utrwala i czyni czytelnym ład wewnętrzny organizacji, ale jednocześnie usztywnia jej funkcjonowanie i utrudnia procesy adaptacyjne. Proces zarządzania wiedzą w organizacjach zhierarchizowanych może przyczynić się do złagodzenia tych mankamentów. W artykule przedstawiono znaczenie zarządzania wiedzą w działalności organizacji zhierarchizowanej.
EN
An important feature of a modern organization in the hierarchical organization is its formalization. Basic objectives, structures, procedures, technologies, principles of operation are typically stored in the organizational documents. Objectives are presented in the articles of association, organizational structures and operating principles- in the regulations, service books and graphic patterns, and procedures - in the instructions. Formalization defines, perpetuates and makes clear the internal governance organization, but solidifies its functioning and hinders adaptive processes. The process of knowledge management in hierarchical organizations can help to alleviate these shortcomings. This paper presents the importance of knowledge management in hierarchical organizations.

Contributors

  • UP-H Siedlce

References

  • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum, Wrocław 1999.
  • http://mfiles.pl/pl/index.php/Zarządzanie_wiedzą, 14.02.2013.
  • http://pl.wikipedia.org/wiki/Zarządzanie_wiedzą, 22.01.2013.
  • Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005.
  • Łobesko S., Systemy Informacyjne w Zarządzaniu Wiedzą i Innowacją w przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2004.
  • Malara Z., Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace Wydziału Zarządzania UG, Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2009.
  • Perechuda K., Sobocińska M. (red.), Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, Difin, Warszawa 2008.
  • Pondel M., Wybrane narzędzia informatyczne pozyskiwania wiedzy i zarządzania i wiedzą. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 975, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  • Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w administracji celnej. W systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, Difin, Warszawa 2010.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fe78a25f-2239-4466-a7b3-b09b12aae9be
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.