PL EN


2013 | 1 | 61-73
Article title

Odpowiedzialność zawodowa pracownika socjalnego nieocenionym składnikiem jego kultury pracy

Authors
Content
Title variants
EN
Professional Liability of a social worker as an invaluable component of their work culture
Languages of publication
Abstracts
EN
Working with the human imposes on him (as an employee) specific tasks, regardless of what area of work is conducted. Social Care and Social Work relate to people struggling with various life problems that they are not able to cope with alone. Helping them requires showing a high level of work culture, especially with high responsibility, which must not be limited only to the final results. Responsibility is closely related to an active approach to various aspects of the social worker’s executed role.
Year
Issue
1
Pages
61-73
Physical description
Contributors
References
 • Bieńko M., Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego. Na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymszy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • Brzezińska A., Miejsce ewaluacji w procesie kształcenia, [w:] Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej red. A. Brzezińska, Z. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (z perspektywy pedagogiki pracy), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Hajduk B., Hajduk E., O pomocy skuteczniej i nieskutecznej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
 • Kotarbiński T., Sprawność i błąd (z myślą o dobrej pracy nauczyciela), Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1957.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975.
 • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 • Nowacki T., Zawodoznawstwo, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2003.
 • Olubiński A., Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, [w:] Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007
 • Psychoterapia i poradnictwo. Podręcznik akademicki, t. 1, red. C. Feltham, L. Horton, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
 • Radlińska H., Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław– Warszawa–Kraków–Gdańsk 1961.
 • Rogers C. R., O stawaniu się osobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1976.
 • Springer R. K., Zasada autoodpowiedzialności. Drogi do motywacji, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 • Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilcha, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995.
 • Szmagalski J., Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1976.
 • Szmagalski J., Kształcenie do pracy socjalnej w Polsce po 1989 roku, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsz, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012.
 • Wołk Z., Praca socjalna wyzwaniem dla humanisty i prakseologa, „Zeszyty Naukowe Lubuskie. Nauki Społeczne”, 1997.
 • Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fe96ed46-a4aa-4066-a849-329aacf4e04a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.