Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 21 | 135-147

Article title

Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce

Content

Title variants

EN
Selected aspects of hate speech in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The recent political and social events that took place in Europe made us all re-visit some of the basic assumptions of intercultural communication studies. According to the authors of this paper, most theoretical and empirical studies concerning intercultural communication seem to neglect the fact that some interlocutors are intentionally impolite and motivated by their racist and/or xenophobic views, which becomes visible in contact with representatives of other cultures, nationalities or countries. Such a behaviour may take the form of physical attacks while linguistic performance may include verbal/nonverbal signs of interlocutors’ prejudiced attitudes. Poland is no exception here. It is our conviction that: 1) there is a dire need to define what hate speech motivated by racism and/or xenophobic attitudes is and what its features are, and 2) linguistic research on this phenomenon can offer a considerable step forward in this area. Since there are apparently no clear criteria what constitutes an act of racially motivated verbal and nonverbal violence in Polish, the authors of this paper aim at portraying its characteristic features on the basis of semi-formal interviews carried out with migrants living in Poland. The research took place within the RADAR project (Regulating Anti-Discrimination and Anti-Racism), co-funded by the European Commission, and conducted in six of the European Union countries.

Year

Issue

21

Pages

135-147

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 • Uniwersytet Gdański

References

 • Bilewicz, M./ M. Marchlewska/ W. Soral/ M. Winiewski (2014), Mowa nienawiści. Raport z badań sondażowych. Warszawa.
 • Bychawska-Siniarska, D./ D. Głowacka (red.) (2013), Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć? Warszawa.
 • Ćwiąkalski, Z. (2006), Komentarz do art. 257 k.k., teza 2: 1–3. (http://lex.pl; pobrano 25.05.2016).
 • Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej (2015), Wyciąg ze sprawozdania dotyczącego spraw prowadzonych w 2013r. w jednostkach organizacyjnych prokuratury z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych. (http://isp.policja.pl/download/12/2645/Wyciagzesprawozdania2013r. docx; pobrano 25.05.2016).
 • Gliszczyńska-Grabias, A./ M. Wyrzykowski (2010), Przeciwdziałanie antysemityzmowi. 2. Koncepcja „demokracji obronnej”, (w:) A. Bodnar/ A. GliszczyńskaGrabias/ R. Wieruszewski/ M. Wyrzykowski (red.), Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne. Warszawa.
 • Jaszczyk, M./ A. Szczepaniak-Kozak (2016a), RADAR MCA Newspaper Analysis Report Poland. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FCOMMUNICATION_PRACTICES%2FWRITTEN_TEXTS%2FPOLAND; pobrano 25.05.2016).
 • Jaszczyk, M./ A. Szczepaniak-Kozak (2016b), RADAR Posts Analysis Poland. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FCOMMUNICATION_PRACTICES%2FPOSTS%2FPOLAND; pobrano 25.05.2016).
 • Karwat, M. (2007), O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika. Warszawa.
 • Klaus, W./ K. Wencel (2008), Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji, (w:) „Analizy. Raporty Ekspertyzy” 7/21, 1–34.
 • Klein, G.B. (2015), Verbal interactions and their transcription. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=WS1&curdirpath=%2FDRAFTS%2FINTERVIEWS_OF_VICTIMS_OF_HATE_CRIME; pobrano 25.05.2016).
 • Klein, G.B./ K. Dossou (2016). Wytyczne RADAR. (http: http://win.radar.communicationproject.eu/web/wp-content/uploads/2016/11/RADAR-Guidelines-PL.pdf; pobrano 29.12.2016).
 • Klimowicz, J. (2015), Jak dziennikarka metodą prób, błędów i poszukiwań uczy się pisać o różnorodności społecznej, (w:) Seria „Maieutike” 3. Warszawa.
 • Komitet Ministrów Rady Europy (2000), Dyrektywa o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym Nr 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. Bruksela.
 • Kornak, M./ A. Tatar (współpraca) (2013), Brunatna księga 2011–2012. Warszawa.
 • Kowalski, S./ M. Tulli (2001), Mowa nienawiści. Raport. (http://or.icm.edu.pl/monitoring3.htm; pobrano 25.05.2016).
 • Lankiewicz, H./ A. Szczepaniak-Kozak (2016). Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego: Nauczyciel języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści, (w:) Neofilolog, 47 (1), 53–68.
 • Łętowska, E. (2013), Zwodnicze uroki pokusy karania hate speech, (w:) D. Bychawska-Siniarska/ D. Głowacka (red.) Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć? Materiały pokonferencyjne. Warszawa, 15–20.
 • Maszkowski, R. (2015), Incydenty ksenofobiczne i mowa nienawiści w Radiu Maryja.(http://www.radiomaryja.pl.eu.org/incydenty.html; pobrano 25.05.2016).
 • Mikołajczyk, B. (2008). Wyrażenia znieważające jako leksykalne środki realizacji aktów zagrażających twarzy na przykładzie języka niemieckiego i polskiego, (w:) Studia Germanica Gedanensia, 17, 186–197.
 • Mikulska, A. (2010), Rasizm w Polsce. Raport z badań wśród osób, które doświadczyły przemocy ze względu na swoje pochodzenie etniczne, rasowe lub narodowe. Warszawa.
 • RADAR Interview model (2015). (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=WS1&curdirpath=%2FDRAFTS%2FINTERVIEWS_OF_VICTIMS_OF_HATE_CRIME; pobrano 25.05.2016).
 • RADAR. Strona internetowa. (URL http://win.radar.communicationproject.eu/web/)
 • Rapacka, S. (2009), Kształcenie kompetencji interkulturowej uczestników procesu dydaktycznego poprzez rozwój komunikacji językowej. (http://www.kms.polsl.pl/prv/spnjo/referaty/rapacka.pdf; pobrano 25.05.2016).
 • Schwitalla, J. (2007), Tool 17 Spoken materials and their transcription, (w:) G.B. Klein, (red.), The SPICES Guidelines. A Training Method for Intercultural Communication in Institutional Settings. Perugia, 116–121.
 • Siedlecka, E. (2014), ’Pedał’ nie obraża. Sąd: Policjanci używali tylko potocznych słów, (w:) Gazeta Wyborcza, 2014.04.08.
 • Strani, K./ E. Moneoliva (2015), RADAR Interview Analysis. RADAR General Project Report. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FINTERVIEWS; pobrano 25.05.2016).
 • Szczepaniak-Kozak, A. (2015), Debates on Discrimination, Racism and Xenophobia RADAR General Project Report. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FDEBATES; pobrano 25.05.2016).
 • Szczepaniak-Kozak, A./ M. Jaszczyk/ A. Szejbal/ Ł. Putyra (2015a), RADAR Debates Analysis Report Poland. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FDEBATES; pobrano 25.05.2016).
 • Szczepaniak-Kozak, A./ M. Jaszczyk/ A. Szejbal/ Ł. Putyra (2015b), RADAR Interview Analysis Report Poland. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FINTERVIEWS; pobrano 25.05.2016).
 • Szejbal, A./ Ł. Putyra (2015), RADAR Judgments Analysis Report Poland. (http://lnx.radar.communicationproject.eu/web/htdocs/radar.communicationproject.eu/home/dokeos/main/document/document.php?cidReq=RAD01&curdirpath=%2FLAWS_and_JUDGMENTS; pobrano 25.05.2016).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fea1939c-c90f-4756-b296-8c2760f201ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.