PL EN


2012 | 3 | 396-398
Article title

Stopień akceptacji choroby przewlekłej wśród pacjentów

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Jakubowska-Winiecka A, Włodarczyk D. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007.
  • Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN; 2007.
  • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2009.
  • Niedzielski A, Humeniuk E, Błaziak P, i wsp. Stopień akceptacji choroby w wybranych chorobach przewlekłych. Wiad Lek 2007; 60(5−6): 224−227.
  • Kurowska K, Białasik B. Zachowania zdrowotne a radzenie sobie w chorobie u pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Now Lek 2009; 78 (2): 113–122.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fed456b1-8d0c-42e9-b893-a0aa58c2af23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.