PL EN


2019 | 22 | 21-41
Article title

Wizyty wybranych głów Państwa Polskiego w Wadowicach w latach 1915-2019

Content
Title variants
EN
Visits of the heads of the Polish State in Wadowice in the years 1915-2019
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W latach 1915-2019 w Wadowicach gościło kilka głów Państwa Polskiego. Generalnie byli to prezydenci choć niektóre z tych postaci (np. Józef Piłsudski i Lech Wałęsa), dopiero później sprawowali najwyższy urząd w państwie. Ignacy Mościcki był pierwszym prezydentem, który odwiedził Wadowice (1929 r.). Większość wizyt miało miejsce po zmianach politycznych 1989 r. W latach 1995-2019 Wadowice odwiedzli: Lech Wałęsa (1995), Lech Kaczyński (2006 i 2009), Bronisław Komorowski (2014) i Andrzej Duda (2019). Wizyty te podnosiły rangę i prestiż miasta w skali całego kraju jako miasta papieskiego.
EN
In the period 1915-2019 several heads of the Polish State hosted in Wadowice. Generally they held title of the president. Some of the distinguished figures (e.g. Józef Piłsudski, Lech Wałęsa) who passed by Wadowice, in the later time discharged duties of the supreme power in the state. Ignacy Mościcki was the first president who visited Wadowice (1929). Most visits was noted after political changes in Poland (1989), in 3rd Republic of Poland. Over the period 1995-2019 further presidents of Republic of Poland: Lech Wałęsa (1995), Lech Kaczyński (2006 I 2009), Bronisław Komorowski (2014) and Andrzej Duda (2019) hosted in the town by the Skawa river. Those visits raised the rank and prestige of Wadowice in all country, as papal town with itself history and contemporary active community.
Year
Issue
22
Pages
21-41
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Wielgus I., Garść wspomnień, Kalwaria Zebrzydowska 1998 (maszynopis w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej).
 • Jan Paweł II Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. K. Kuźnik, Marki 1999.
 • Kronika klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach 1892-1921, oprac. C.H. Gil, Kraków 2009.
 • „Solidarność” Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów, oprac. M. Orski, A. Roliński, E. Zając, Kraków 2006.
 • Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945, opr. C.H. Gil. Wadowice 2002.
 • „Echo Wadowic” 1995, nr 22, IX-X.
 • „Ilustrowany Kurier Codzienny”, r. 20, nr 202 z 27 VII 1929 r. i nr 203 z 28 VII 1929 r.
 • „Przebudzenie” 1995, nr 10 (19).
 • „Trybuna Ludu” z 15 VII 1980 r.
 • „Tygodnik Solidarność” r. I, nr 34 z 20 XI 1981 r.; r. XXI, nr 40 (1045) z 3 X 2008 r., nr 41 (1046) z 10 X 2008 r., nr 42 (1047) z 17 X 2008 r.
 • „Wiadomości Powiatowe” 2006, nr 4 (82); 2008, nr 11 (113); 2014, nr 5 (179); 2016, nr 11 (209); 2019, nr 2 (236).
 • Cisek M., W kącie czy na froncie? Kęty wokół legendy legionowej, Kęty 2013.
 • Janusz M., Nowakowski A., Obodyński M., Szkoła i sport w Kleczy Dolnej (1888-2018). Przeszłość i dzień dzisiejszy, Tomice 2018.
 • Koźbiał K., Nowakowski A., Dzieje szkoły w Choczni Dolnej. W stulecie zbudowania szkoły (1911-2011), Rzeszów 2011.
 • Małysa A., I Brygada Legionów Polskich w Wadowicach, w: Idziemy w bój życia. Społeczność wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej, red. K. Meus, Wadowice 2018.
 • Meus K., Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Kraków 2013.
 • Nowakowski A., Tradycje ruchu sokolskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1898-1964 na tle dziejów miasta. W 115. rocznicę założenia gniazda „Sokoła” (1898-2013), Rzeszów 2013.
 • Nowakowski A., Wadowice w latach 1945-1990. Przyczynek do najnowszej historii miasta, Rzeszów 2018.
 • Piątek S., Kęty. Miasto świętego Jana Kantego, Kęty 2016.
 • Semka P., Lech Kaczyński. Opowieść arcypolska, Warszawa 2010.
 • Siwiec-Cielebon M., Hej, hej, Komendancie! Uwagi o niektórych elementach kultu Józefa Piłsudskiego w Wadowicach w okresie międzywojennym, „Wadoviana. Przegląd historycznokulturalny”, 2006, nr 10, s. 112-119.
 • Wiecheć A., Józef Piłsudski w Zawoi. Echa sanacyjnych rządów pod Babią Górą, Zawoja 2018.
 • Wyrobiec P., Życie polityczne Wadowic w latach 1951-1995, w: Wadowice. Studia z dziejów miasta, red. E. Kotowiecki, A. Nowakowski, G. Studnicki, Wadowice 1997.
 • Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego, oprac. W. Hajewski, Wadowice 1937.
 • Żmuda M., Wadowickimi śladami niepodległości, „Wadoviana. Przegląd historyczno-kulturalny”, 2017, nr 20, s. 154-164.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fedc247f-315c-4fae-ab51-90e3e3e9d0b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.