PL EN


2016 | 65 | 139-146
Article title

Dušan-Vladislav Paždjerski, Ewelina Chacia, Zarys fonetyki języka serbskiego. Szkic historyczny, dialekty, akcenty. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – 64 s.

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Volume
65
Pages
139-146
Physical description
Document type
recenzja
Contributors
author
  • Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Warszawa
References
  • Miletić B., Osnovi fonetike srpskog jezika, Beograd 1952; J. Gvozdanović, Tone and akcent in standard Serbo-Croatian, with a synopsis of Serbo-Croatian phonology, Wien 1980
  • Simić R., Ostojić B., Osnovi fonologie srpskohrvatskoga književnog jezika, Titograd 1981
  • Петровић Д., Гудурић С., Фонологија српскога језика, Београд 2010
  • Sawicka I., Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka, Wrocław 1988
  • Sawicka I., Kontrastivna fonologija srpskohrvatskog i poljskog jezika, cz. 1–2, „Zbornik za filologiju i lingvistiku”, knj. 23 (1981), sv. 2, s. 7–55; knj. 24 (1982), sv. 1, s. 7–66.
  • Punisić S., Sawicka I., Język serbski, [w:] Komparacja współczesnych języków słowiańskich 2. Fonetyka i fonologia, Opole 2007
  • Ivić P., Lehiste I., Accent in Serbo-Croatian, an experimental study, Michigan Slavic Materials 4, Ann Arbor
  • Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: PWN, 1984 (i kolejne wydania).
  • Станојчић Ж., Поповић Љ., Граматика српскога језика. Уџбеник за I, II, III и IV разред средње школе, Београд 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-fef2e0e8-8e8a-4789-8e8d-a1dec22a1427
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.