PL EN


2014 | 8 | 2 | 177-190
Article title

Ubodzy jako locus theologicus. Teologiczne znaczenie latynoamerykańskiej „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich”

Authors
Content
Title variants
EN
The poor as a locus theologicus. Latin American theological significance “the preferential option for the poor”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na przestrzeni wielowiekowej tradycji judeochrześcijaństwa temat wartości ubóstwa powraca wielokrotnie. Także i podczas pierwszych sesji Soboru Watykańskiego II ojcowie starali się zmierzyć z tym wyzwaniem. Recepcja soboru, a w szczególności zagadnienia „Kościoła ubogich”, w Ameryce Łacińskiej znalazła dość szybko swoje miejsce, bo już na II Generalnej Konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego w Medellín (1968), a nastę pnie podczas trzeciej konferencji w Puebla (1979) biskupi ogłaszają konieczność „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich”, nadając temu zagadnieniu znaczenie eklezjologiczne. Nowy jest język i sposób traktowania ubogich. W latynoamerykańskiej myśli teologicznej ubogi nie jest tratowany jako akcydentalny fenomen socjologiczny, ale jako locus theologicus, który wyznacza źródło i metodologię refleksji o Bogu, człowieku i świecie
EN
The old tradition of Judeo-Christianity on the value of poverty returns repeatedly over the centuries. Again, during the first session of the Second Vatican Council fathers were trying to tackle this challenge. In Latin America the reception of the Council, in particular the issue of ”Church of the poor” found its place fairly quickly. The Bishops giving the ecclesiological signifi cance to this issue at the Second General Conference of the Bishops of Latin America in Medellin (1968) followed by the third conference in Puebla (1979) announced the need for a ”preferential option for the poor”. The language and the treatment of the poor has a new approach. In Latin American theological thought on poverty is not trampled as a sociological, accidental phenomenon but as a locus theologicus which de fines the source and methodology of reflection on God, man and the world.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
177-190
Physical description
Contributors
References
  • F. Martínez, Teología latinoamericana y teología europea. El debate en torno a la liberación, Madryt 1989L. Araújo, Teología y nuevos paradigmas, Săo Paulo 1999O. Velez, El Método Teológico, Bogotá 2008W. Jeanrond, Hermeneutyka teologiczna, Kraków 1999C. Boff, Opción por los pobres, Madryt 1986
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ff1a7271-af23-411b-ac0e-d43907dbd0ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.