Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 473 | 390-398

Article title

Zróżnicowanie innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce − studium empiryczne

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Konkurencyjność przedsiębiorstw turystycznych uwarunkowana jest w dużym stopniu ich zdolnością do tworzenia innowacji. Celem artykułu jest identyfikacja poziomu innowacyjności przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce oraz jego zróżnicowania. W pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd badań poświęconych zróżnicowaniu poziomu innowacyjności w przedsiębiorstwach hotelarskich. Druga część przybliża metodykę badania empirycznego zrealizowanego w 2015 r. wśród 400 przedsiębiorstw hotelarskich w Polsce. W części trzeciej zaprezentowane zostały wyniki badania empirycznego. Z badania wynika, że poziom innowacyjności w statystycznie istotny sposób różnicują dwie cechy: wielkość hotelu i przynależność do międzynarodowej sieci hotelowej.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff2f8575-169f-4c6a-b6e9-1bc133636416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.