PL EN


2014 | 199 | 270-281
Article title

Trudności we współpracy uczelni z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy w świetle badań naukowych

Content
Title variants
EN
Difficulties in Cooperation Between Universities and Business
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is a brief analysis of the results regarding the difficulties and barriers to collaboration of scientists and entrepreneurs in the commercialization of knowledge. Article based on their own research and analysis of the literature.
Year
Volume
199
Pages
270-281
Physical description
Contributors
References
  • Guliński J., Komercjalizacja wiedzy. Przełamywanie barier w relacjach nauki i biznesu, http://www.itd.poznan.pl/pl/Foresight_Konferencja_18.01.2011_J.Gulinski.pdf [20.06.2013].
  • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
  • Kaczmarek A., Otoczenie dla innowacji i transferu wiedzy i technologii, http://biznesdlanauki.pl/dane/download/informator/e_informator_otoczenie_dla_ innowacji_i_transferu_technoligii.pdf [30.07.2013].
  • Łącka I.: Ocena efektywności powiązań instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako ważny element polityki innowacyjnej, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2011, nr 90.
  • Policy mix for innovation in Poland, OECD, Warszawa 2007, http://www.oecd.org/ poland/44960775.pdf [30.07.2013].
  • Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
  • Sieniewska B., Badania własne przeprowadzone w latach 2012-2013.
  • System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, red. K.B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
  • Śląski Program Innowacji - Komercjalizacja wiedzy, http://www.spi.syscopolska.pl/ KOMERCJALIZACJA%20WIEDZY.pdf [29.06.2013].
  • Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka - spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ff3cc856-4386-4e78-9cbc-710b4cb72ac3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.