PL EN


2011 | 6 | 32-48
Article title

Nazwiska obywateli polskich, wywodzące się od wyrazów nazywających duchownych

Authors
Content
Title variants
EN
The surnames of Polish citizens derived from words naming the clergy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author discusses Polish surnames derived from words naming the clergy in alphabetical order. There are representatives of the highest ranks and functions such as: Papież and Papierz (←papież ‘pope’), Kardynał (←kardynał ‘cardinal’), Metropolita (←metropolita ‘metropolitan bishop’), Patriarcha (←patriarcha “Patriarch”) and the representatives of the lowest ranks, such as: Wikary, Wikariusz (←wikary, wikariusz “curate”); function clergy such as: Proboszcz (←proboszcz ‘parish priest’), in German version Probst; honorary priests such as: Kanonik (← kanonik ‘canon’), Prałat (←prałat ‘prelate’); representatives of diocesan clergy such: Biskup, German Bischof (←biskup ‘bishop’) and monastic: Monach, Mnich (←monach, mnich ‘monk’), Opat (←opat ‘abbot’), Przeor (←przeor ‘pior’). Mostly they are Roman Catholic clergy, however, sometimes there are orthodox clergy, too: Władyka (←władyka ‘orthodox bishop’), Czerniec (←czerniec ‘orthodox monk’) and evangelical: Predigier (←predigier ‘preacher’). There is also one surname derived from a female rank: Ksieni (←ksieni ‘prioress’). Finally, the author shows which words naming clergy were not used to form Polish surnames. The choice of names is based on Dictionary of names currently used in Poland (Słownik imion współcześnie w Polsce używanych), vol. I-X, published by K. Rymut in Kraków, 1992-1994.
Year
Volume
6
Pages
32-48
Physical description
Contributors
author
 • Sopot
References
 • Bańkowski A., Etymologiczny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
 • Bubak J., Wykaz imion używanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Język Polski LXIII, 1983, nr 1-2.
 • Cieślikowa C A., Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji, Wrocław 1990.
 • Fasmier M., Etimołogiczeskij słowar’ russkogo jazyka, Moskwa 1986.
 • Fros H., Sowa F., Twoje imię [...], wyd. III, Kraków 1988.
 • Janowowa W., Skarbek A., Zbijowska B., Zbiniowska J., Słownik imion, wyd. 2, Wrocław 1991.
 • Kowalewski M. ks., Mały słownik teologiczny, Poznań 1960. KSW.
 • Linde L S. B., Słownik języka polskiego,t. I – VI, Warszawa 1951 (reprint).
 • Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków od r. 1952.
 • Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych pod red. A. Cieślikowej, M. Malec, K. Rymuta, t. I – VII, Kraków 1995-2002.
 • Słownik grecko-polski, t. I – IV pod red. Z. Abramowiczówny, Warszawa 1958-1965.
 • Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, Kraków 1995.
 • Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. I – V, Warszawa 1959-1979.
 • Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. I-X, wyd. K. Rymut, Kraków 1990-1992.
 • Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki i M. Malec, t. I-VII, Wrocław 1965-1987.
 • Sztolberg-Bybluk M., Podręczny słownik rosyjsko-polski i polskorosyjski terminów chrześcijańskich, Toruń 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ff77b36c-3ca8-4b64-b06d-1b899a8dc77e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.