Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 1 (121) | 9-25

Article title

Wyobraźnia, empatia i twórcze pisanie

Content

Title variants

EN
Imagination, Empathy and Creative Writing

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The author analyzes the exercises in Polish creative writing guides, involving imagination, sensitivity and empathy. The article is an attempt to answer the question: what is the role of exercise in the stimulation of the writing process?

Year

Volume

60

Issue

Pages

9-25

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Studium Literacko-Artystyczne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

References

 • Bachtin Michaił (1986), Estetyka twórczości słownej, red. D. Ulicka, PWN, Warszawa.
 • Belting Hans (2007), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków.
 • Borawska Anna (2013), Listy w psychoterapii, „Psychiatria i Psychoterapia” tom 9, nr 4.
 • Croce Benedetto (1961), Zarys estetyki, PWN, Warszawa.
 • Deangelis Tori (2014), Wyśnione rozwiązania, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Engell James (1981), The Creative Imagination. Enlightenment to Romanticism, Harvard UP, Cambridge.
 • Freud Sigmund (1974), Pisarz a fantazjowanie, M. Leśniewska (przeł.) [w:] S. Skwarczyńska (oprac.), Teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa (2010), Wyobraźnia [w:] J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Głutkowska-Polniak Alicja (2012), Wyobraźnia. Sztuka i design, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Humphrey Robert (1970), Strumień świadomości — techniki, „Pamiętnik Literacki” LXI, 1970, z. 4.
 • Jakubowska Joanna (2008/2009), Potęga wyobraźni. Między pesymizmem Baudrillarda a optymizmem Beltinga, „Estetyka i Krytyka”, 15/16.
 • Kast Bas (2014), Jak wspomagać kreatywność, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Matczak Anna, Knopp A. Katarzyna (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liberi Libri, Warszawa.
 • Nęcka Edward (2014), Twórczość, udręka i ekstaza, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Nęcka Edward (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 • Nęcka Edward (1994), TRoP…: twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Nęcka Edward, Orzechowski Jarosław, Słabosz Aleksandra, Szymura Błażej (2005), Trening twórczości (wyd. IV, zmienione i rozszerzone), GWP, Gdańsk.
 • Starobinski Jean (1972), Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni, „Pamiętnik Literacki” LXIII, z. 4.
 • Markowski Michał Paweł (2015), Polityka wrażliwości, Universitas, Kraków.
 • Osowiecka Małgorzata (2014), Emocje w procesie twórczym. Perspektywa kliniczna i aplikacje teoretyczne, „Ogrody nauki i sztuk”, nr 4.
 • Tatarkiewicz Władysław (2006), Dzieje sześciu pojęć, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeibig Daniela (2014), 7 strategii kreatywnego myślenia, „Pscyhologia dziś”, nr 2.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0084-4446

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff93944b-b233-481b-816c-7aad4af41889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.