PL EN


2017 | 60 | 1 (121) | 9-25
Article title

Wyobraźnia, empatia i twórcze pisanie

Content
Title variants
EN
Imagination, Empathy and Creative Writing
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author analyzes the exercises in Polish creative writing guides, involving imagination, sensitivity and empathy. The article is an attempt to answer the question: what is the role of exercise in the stimulation of the writing process?
Year
Volume
60
Issue
Pages
9-25
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Studium Literacko-Artystyczne, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Bachtin Michaił (1986), Estetyka twórczości słownej, red. D. Ulicka, PWN, Warszawa.
 • Belting Hans (2007), Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków.
 • Borawska Anna (2013), Listy w psychoterapii, „Psychiatria i Psychoterapia” tom 9, nr 4.
 • Croce Benedetto (1961), Zarys estetyki, PWN, Warszawa.
 • Deangelis Tori (2014), Wyśnione rozwiązania, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Engell James (1981), The Creative Imagination. Enlightenment to Romanticism, Harvard UP, Cambridge.
 • Freud Sigmund (1974), Pisarz a fantazjowanie, M. Leśniewska (przeł.) [w:] S. Skwarczyńska (oprac.), Teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Głowiński Michał, Kostkiewiczowa Teresa (2010), Wyobraźnia [w:] J. Sławiński (red.), Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Głutkowska-Polniak Alicja (2012), Wyobraźnia. Sztuka i design, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Humphrey Robert (1970), Strumień świadomości — techniki, „Pamiętnik Literacki” LXI, 1970, z. 4.
 • Jakubowska Joanna (2008/2009), Potęga wyobraźni. Między pesymizmem Baudrillarda a optymizmem Beltinga, „Estetyka i Krytyka”, 15/16.
 • Kast Bas (2014), Jak wspomagać kreatywność, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Matczak Anna, Knopp A. Katarzyna (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liberi Libri, Warszawa.
 • Nęcka Edward (2014), Twórczość, udręka i ekstaza, „Psychologia dziś”, nr 2.
 • Nęcka Edward (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
 • Nęcka Edward (1994), TRoP…: twórcze rozwiązywanie problemów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Nęcka Edward, Orzechowski Jarosław, Słabosz Aleksandra, Szymura Błażej (2005), Trening twórczości (wyd. IV, zmienione i rozszerzone), GWP, Gdańsk.
 • Starobinski Jean (1972), Wskazówki do historii pojęcia wyobraźni, „Pamiętnik Literacki” LXIII, z. 4.
 • Markowski Michał Paweł (2015), Polityka wrażliwości, Universitas, Kraków.
 • Osowiecka Małgorzata (2014), Emocje w procesie twórczym. Perspektywa kliniczna i aplikacje teoretyczne, „Ogrody nauki i sztuk”, nr 4.
 • Tatarkiewicz Władysław (2006), Dzieje sześciu pojęć, Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zeibig Daniela (2014), 7 strategii kreatywnego myślenia, „Pscyhologia dziś”, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0084-4446
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ff93944b-b233-481b-816c-7aad4af41889
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.