Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 93-105

Article title

Łowiectwo a ochrona środowiska – kontrowersje prawne i humanitarne

Title variants

EN
Hunting and environmental protection – animal law controversies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Człowiek pierwotny nie mógłby przetrwać gdyby nie umiejętność polowania. Jednakże wraz z zastępowaniem gospodarki zbieracko – rybacko – łowieckiej uprawą roślin i hodowlą zwierząt myślistwo zaczęło stopniowo tracić na znaczeniu. Późniejszy postęp cywilizacyjny, odbywający się następstwie zagospodarowywania siedlisk naturalnych, spowodował znaczne zmniejszenie się liczebności dzikiej fauny. Współcześnie coraz więcej gatunków wraz z zajmowanymi siedliskami zagrożonych jest wyginięciem. W tych okolicznościach może dziwić fakt dlaczego, pomimo radykalnych przemian obejmujących zarówno warunki życia ludzi jak i strukturę środowiska człowiek nadal poluje na zwierzęta. Niejako w odpowiedzi na powyższą wątpliwość ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie podsuwa nową koncepcję łowiectwa. W świetle przepisów ustawy oznacza ono „ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej”. Corocznie w ramach tak rozumianego łowiectwa, odstrzeliwuje się około półtora miliona zwierząt. Są to gatunki wysokorozwiniętych kręgowców, które bezdyskusyjnie zdolne są do odczuwania silnego bólu i stresu. Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na kontrowersje prawne, związane z polowaniami w świetle pryncypiów systemu prawnej ochrony zwierząt. W artykule zasygnalizowany zostanie również brak humanitarnych standardów uśmiercania zwierzyny, a także przedstawione zostaną niektóre zagrożenia środowiskowe związane z wykonywaniem myślistwa.
EN
Hunting might have been necessary for human survival in prehistoric times, but today most hunters stalk and kill animals merely for the thrill of it, not out of necessity. This unnecessary and violent form of “entertainment” rips animal families apart and leaves countless animals orphaned or badly injured when hunters miss their targets. Quick kills are rare, and many animals suffer prolonged, painful death when hunters severely injure but fail to kill them. In Poland hunters shoot one and a half million animals annually – well developed vertebrates and birds. Polish hunting law act – which is in force since 1995, does not contain any necessary standards of killing procedures. Such standards are common in other acts, and are applied to farming animals, animals and pets used for experimental and other scientific purposes. This article elaborates on both legal and environmental controversial concerning hunting game – hunting in the international, European and national animal law.

Year

Volume

IV

Pages

93-105

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Białocerkiewicz J., Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005.
 • Bocheński J., Holandia bez myśliwych, Łowiec Polski, http://lowiecpolski.info/47-swiat/159:full:article=holandia_bez_mysliwych&greedy=1/.
 • Dz. U. 2005 Nr 127 poz. 1066.
 • Dz. U. 2008 Nr 126 poz. 810.
 • Gamelon M., Besnard A., Gaillard J.M., Servanty S., Baubet E., Brandt S., Gimenez O., High hunting pressure selects for earlier brith date: wild boar as a case study, “Evolution” 2011, vol. 65 Nr 11.
 • http://www.czempin.pzlow.pl/palio/html.run?_Instance=pzl_www&_PageID=21&_CAT=CZEMPIN.MATERIALY
 • http://www.newsday.co.zw/2012/12/17/banning-trophy-hunting-exposes-zim/
 • Interpelacja nr 8290 do Ministra Środowiska w sprawie polowań na ptaki, http://www. sejm.gov.pl/
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2011, http://www.stat.gov.pl/ i http://www.pzlow.pl
 • Myśleć przed strzałem, „Łowiec Polski” 2006, nr 6.
 • Pawluk S., Historia pewnego polowania, http://www.lowiecki.pl/felietony/tekst.php?id=114
 • Radecki R., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Radecki R., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz. Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz. U. z 2005 r., Nr 45, poz. 433).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. 2005 Nr 48 poz. 459).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne Dz. U. 2009 Nr 163 poz. 1303.
 • Siedlecka E., Niech żyją ptaki! Ich zabijanie to fanaberia, http://wyborcza.pl/1,75478,13192008, Niech_zyja_ptaki__Ich_zabijanie_to_fanaberia.html.
 • Siedlecka E., Niech żyją ptaki! Ich zabijanie to fanaberia, http://wyborcza.pl/1,75478,13192008,Niech_zyja_ptaki__Ich_zabijanie_to_fanaberia.html
 • Stec R., Łowiectwo w prawie europejskim, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. –Prawo łowieckie (t. jedn. Dz. U. z 2005, Nr 127 poz. 1066 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, (t. jedn. Dz. U. z 2003, Nr 106 poz. 1002 ze zm.).
 • Woźniak J., Michalak B., Poszukiwanie postrzałków zwierzyny grubej. Z półki myśliwego, nr 5, Poznań 2011.
 • Zyśk A., Kampania na rzecz zaprzestania polowań na ptaki „Niech żyją”, „Środowisko” 2013, nr 1.
 • Депутат Госдумы предложил полностью запретить охоту http://m.lenta.ru/ news/2013/04/01/hunt/.
 • Мимо утки, Весеннюю охоту в России могут отменить, http://www.rg.ru/2012/11/22/ ohota-site.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ff9fb68b-fa30-4f08-b95a-c7c1fa26a760
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.