PL EN


2011 | 29 | 305-316
Article title

Sygnaty kultury holenderskiej

Content
Title variants
EN
The Hallmarks of the Dutch Culture
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kultura jest czynnikiem sprawczym wszystkich przemian cywilizacyjnych ludzkości. Elementem kultury duchowej jest sztuka, która jest pojęciem nieostrym i dlatego z trudem poddaje się definiowaniu. Kultura holenderska wywarła wpływ na rozwój kultury europejskiej m.in. poprzez architekturę malarstwa i rzeźbę, a także wkład w rozwój nauki, do której przyczynili się m.in. Erazm z Rotterdamu, Hugo Grocjusz, Boruch Spinoza, Wilhelm i Jakub van Granesande, Pieter van Musseheubroek, Herman Boerhave, Albert Schultens. Wpływ kultury holenderskiej widoczny jest także w Polsce w budownictwie renesansowym Wrocławia i Gdańska.
EN
Culture is a formative factor of all human civilizational changes. According to W. Tatarkiewicz, J. Szczepański, A. L. Kroeber culture is perceived as inner experiences of every man: his intellectual, religious and aesthetic experiences, which are reflected in human activity. The element of spiritual culture is a kind of art which is a vague phenomenon, very difficult to define. Dutch artists considerably influenced the development of the European culture. Three characteristic periods of special importance are known in the history of development and art of the Netherlands: 1. The Roman period this was developed along with reinforcement of Christianity in this area; 2. The Flemish-Brabantish Gothic period which was typical during the economic development of the country at the end of the Middle Ages and at the beginning of the Modern Times; 3. The 17th Century, which was called The Golden Age, developed by Bourgeois Culture. Dutch Culture influenced the development of European Culture among others through architecture, painting and sculpture and also contributed to the development of science thanks to the works of such well-known people as Erasmus of Rotterdam, Hugo Grotius, Baruch Spinoza, Wilhelm and Jacob van Granesande, Pieter van Musseheubroek, Herman Boerhave, and Albert Schultens. Dutch cultural influence is also evident in the construction industry in Poland, especially in Wroclaw and Gdansk Renaissance buildings.
Year
Issue
29
Pages
305-316
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
References
 • Balicki J., Bogucka M., Historia Holandii, Warszawa 1989.
 • Basing W., Bosch, Köln 1987.
 • Bochniak A., Historia sztuki nowożytnej, Warszawa – Kraków 1983, t. 1.
 • Broniewski T., Historia architektura dla wszystkich, Wrocław 1990.
 • Buszyński J., A. Osęka, 100 najsłynniejszych obrazów, Warszawa 1990.
 • Danford M., Holland J., Lee P., Holandia, Bielsko-Biała 1992.
 • Dąbrówka A., Słownik Pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego, Warszawa 1999.
 • Dulewicz A., Słownik sztuki francuskiej, Warszawa 1986.
 • Estreicher K., Historia sztuki w zarysie, Warszawa – Kraków 1986.
 • Genaille R., Słownik malarstwa holenderskiego i flamandzkiego, Warszawa 1975.
 • Huizinga J., Erazm, Warszawa 1964.
 • Kowalski J. W., Poczet papieży, Warszawa 1988.
 • Logika dla prawników, red. A. Malinowski, Warszawa 2010.
 • Mączkowski Z., Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1956.
 • Polak E., Leska-Ślęzak J., Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury duchowej, Gdańsk 1999.
 • Roger van der Weyden, „Wielcy malarze, ich życie i dzieło” 1999, nr 5.
 • Romein J. i A., Twórcy kultury holenderskiej, Warszawa 1973.
 • Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, Gdańsk.
 • Śmiechowski Z., Sztuka romańska, Poznań 1950.
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycia estetyczne, Warszawa 1988.
 • Trzeciak P., Przygody architektury XX wieku, Łódź 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffa70d9c-ec0d-4e0b-9576-e04b356a0d37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.