Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(2) | 6-17

Article title

„Metafizyczna misja”. Ojciec i próba statuowania patriarchalnego porządku w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza

Content

Title variants

EN
“Metaphysical mission“. The father and the attempt to statue the patriarchal order in Bruno Schulz’s "Cinnamon Stores"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest interpretacją dwóch opowiadań Brunona Schulza Nawiedzenia i Ptaków. Kluczowym kontekstem tego odczytania jest teoria matriarchatu Johanna Jakoba Bachofena. W tekście Schulza patriarchat ustanawiany przez ojca jest systemem wtórnym wobec dominującego w opowiadaniach porządku matriarchalnego utożsamianego przez Adelę. Ojciec jest w tym ujęciu samotnym bohaterem, owładniętym misją nazwaną przez Schulza „metafizyczną”.
EN
The article is the interpretation of two Bruno Schulz’s stories: Visitation and Birds. The key context for this reading is matriarchate theory by Johann Jakob Bachofen. In the Schulz’s text the patriarchate established by the father is a secondary system to the dominating narrative of matriarchal order identified by Adela. The father is a lonely hero in this spin, overpowered by a mission called by Schulz as “metaphysical“.

Contributors

 • Uniwersytet Gdański

References

 • Bachofen J.J. 2007. Matriarchat. Studium na temat ginajkokracji świata starożytnego podług natury religijnej i prawnej. R. Reszke (przeł.). Warszawa.
 • Bolecki W. 2003. „Principium individuationis. Motywy nietzscheańskie w twórczości Brunona Schulza”. Teksty Drugie nr 5. 17–33.
 • Całbecki M. 2015. „Drohobycki matriarchat. Antropologiczne wątki Sklepów cynamonowych Brunona Schulza”. Schulz/Forum nr 5. 18–30.
 • Edwards P. (red.). 1967. The Encyclopedia of Philosophy vol. 5. New York–London.
 • Freise M. 2001. „Traktat ojca a jego rama narracyjna w cyklu o manekinach Brunona Schulza”. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia Polska r. 65(342). 39–50.
 • Fromm E. 2011. Bachofena odkrycie matriarchatu. W tegoż. Miłość – płeć – matriarchat.
 • B. Radomska, G. Sowiński (przeł.). Poznań. 15–28.
 • Fromm E. 2011. Męskie stworzenie świata. W Miłość – płeć – matriarchat. B. Radomska, G. Sowiński (przeł.). Poznań. 57–83.
 • Fromm E. 1994. Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów. J. Marzęcki (przeł.). Warszawa.
 • Heidegger M. 1999. Czym jest metafizyka?. W Znaki drogi. K. Pomian (przeł.). Warszawa. 95–111.
 • Kostrzewa R. 1995. „Pater familias – rozważania o wizerunkach ojca w twórczości Brunona Schulza”. Pamiętnik Literacki nr 4. 29–47.
 • Markowski M.P. 2012. Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura. Kraków.
 • Ritter J. (red.). 1972. Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 2. Basel–Stuttgart.
 • Schulz B. 1975. „Exposé o książce «Sklepy cynamonowe»”. J. Ficowski (przeł.). W Księga listów. J. Ficowski (oprac.). Kraków. 177–178.
 • Schulz B. 2000. Opowiadania, eseje, listy. W. Bolecki (oprac.). Warszawa.
 • Schulz B. 1973. Proza. A. Sandauer (oprac.). Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ffc7b2b3-d985-42fd-b47a-ca9fe8be9c0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.