PL EN


2011 | 6 | 183-193
Article title

Nieoficjalne nazwy księży i katechetów w języku użytkowników Internetu i uczniów szkół

Content
Title variants
EN
Unofficial sobriquets of priests and religion teachers in the language of net users and pupils.
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Contemporary onomastics is a science supporting social, psychological and sociological research, and is a branch of science dealing with proper nouns and their multilevel relations and interactions with the surrounding language and extra-linguistic reality. Herein article pertains to informal names of priests, nuns, religion teachers, especially these lexical units expressions incident both to the speaker or recipient and to the broad context of communication act. An individual in this aspect acts based on a wide competence, both community accustomed or individual. The selected informal names: nicks, monickers, soubriquets, aliases lash together the socio-cultural and individual aspects, whereas the speaker’s and the recipient’s personal communication skills are the key element to achieve the communication purpose. The author, basing on internet materials and literature gives examples of groups of semantic names occuring most frequently in the material in question. She draws examples, points out various ways of communication meaning appearance, she also shows us different modifications given both by the speaker and also by the recipient, that are independent from lexical-semantic level. It’s the human factor whose linguistic and cultural competence and social affiliation decide on emotional and stylistic features of the name. Whether it has a negative, neutral or positive overtone.
Year
Volume
6
Pages
183-193
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bibliografia Onomastyki Polskiej: opr. W. Taszycki, Kraków 1960; od roku 1959 do roku 1970 włącznie, red. M. Taszycki przy współudziale M. Karasia i A. Turasiewicza, Kraków 1971; od roku 1971 do roku 1980 włącznie, red. K. Rymut, opr. H. Mól, R. Przybytek, Z. Zierhofferowa, Wrocław 1983; od roku 1981 do roku 1990 włącznie, opr. R. Przybytek i K. Rymut, Kraków 1992; od roku 1991 do roku 2000 włącznie, opr. R. Przybytek, K. Rymut, Kraków 2001.
 • Breza E., Nazwiska Pomorzan, pochodzenie i zmiany, T. 1, Gdańsk 2000.
 • Buttler D., Polski dowcip językowy, Warszawa, 1968.
 • Cienkowski W., Tajemnice imion własnych, Warszawa 1992.
 • Cieślikowa A., Rodzaje ekspresji w tworzeniu nazw osobowych, „Polonica” XV, 1990.
 • Dudzikowa M., Śmiech uczniowski jako wyzwanie pedagogiczne (Konteksty pytań o autorytet nauczyciela) [w:] Nauczyciel – uczeń: między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, Kraków 1996.
 • Górnowicz H., Wstęp do onomastyki, Gdańsk 1988.
 • Handke K., Nazewnictwo jako narzędzie ekspresji, [w:] Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn, 1993.
 • Jarosz M., Słownik wyrazów obcych, Wrocław 2001.
 • Klinkosz M., Funkcjonowanie pomorskich przydomków szlacheckich we współczesnej polszczyźnie, Rocznik Gdański, Tom LIX, z. 2, 1999.
 • Kosyl Cz., Forma i funkcja nazw własnych, Lublin 1983.
 • Kotarska J., Kotarski E., Średniowiecze, renesans, barok, Gdańsk 2002.
 • Kowalikowa J., 1994, Znaczenie i funkcja wyrazów tzw. brzydkich we współczesnej polszczyźnie mówionej, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków.
 • M. Grzywak-Kaczyńska, Psychologia dla każdego, Warszawa 1975.
 • Malec M., Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków 1994.
 • Milewski T., Indoeuropejskie imiona osobowe, Wrocław 1969.
 • Pantkowski R., Jak młodzież postrzega współczesnego nauczyciela, [w:] „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1991.
 • Rutkowski M., Kilka uwag o ekspresywności jednostek onimicznych, Prace Językoznawcze UWM, t. III. Olsztyn 2001.
 • Skonieczka E., Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość, [w:] „Życie Szkoły” 2006, nr 8.
 • Słownik staropolskich nazw osobowych, red. W. Taszycki, t. 1-6, Wrocław 1965-1983.
 • Sondej Cz. M., Osobowość katechety, [w:] Struktury pedagogiczne w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 2001.
 • Śnieżyński M., Nauczyciele w oczach uczniów, Warszawa 1990.
 • Śnieżyński M., Pochodzenie i związek przezwisk z osoba nauczyciela, [w:] M. Śnieżyński, Przezwiska nauczycieli, Kraków 1993,
 • Śnieżyński M., Przezwiska nauczycieli a ich autorytet, [w:] „Ruch Pedagogiczny” 2004, nr ½, s. 38-47.
 • Śnieżyński M., Przezwiska nauczycieli, Kraków 2003.
 • http://www.e-mlodzi.com/ksywki-nauczycieli-vt380,15.htm
 • http://victor.com.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=8432&start=180:
 • http://www.4girls.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14996&start=60
 • http://www.nspj-nowytarg.pl/forum/printview.php?t=81&start=0&sid=0b176dd1edb-3bc3d3426dd02103abce5
 • http://republika.pl/blog_jb_4687089/7122762/sz/benny_the_ball.jpg, http://www.natch.net/misc/0407/DEXTER.gif
 • http://www.forum.4teens.pl/printview.php?t=4279&start=140&sid=bde12b7c7f46a-2584b05ef106e99a62a
 • http://nedds.pl/topic/25372-ksywki-nauczycieli/page__st__100
 • http://forum.gery.pl/index.php?showtopic=45817
 • http://www.narkoza.pl/viewtopic.php?t=1599
 • http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/522822
 • http://www.dziewczyna.pl/forum/szkola.asp?Artykul=1056&Watek=192818&Watek-Str=5&OdpStr=3
 • http://www.hej.mielec.pl/miasto2/repoe/art74,motocyklowa-frajda-proboszcza-z-malej.html
 • http://www.familia.tarman.pl/index.html?grp=823&info=830
 • http://nowezycie.archidiecezja.wroc.pl/numery/022003/05.html
 • http://kociewiacy.pl/gminy/skorcz_gmina/index.php?option=com_content&task=view&id=145
 • http://www.odkupiciel.net.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=29 http://dark-forest.info/szkola/przezwiska-nauczycieli/15/
 • http://galeria.glitery.pl/pytanie_116912_Jakie-macie-przezwiska-dla-nauczycieli-Jestemciekawa-czy-fajne
 • http://www.zwierzaki.org/index.php?topic=29598.0 http://breviarium.blogspot.com/2005/08/ksidz-dziki.html
 • http://opisy-gg.com/forum/lofiversion/index.php/t2358-50.html
 • http://www.strefa9.eu/forum/viewtopic.php?p=19985
 • http://opisy-gg.com/forum/index.php?showtopic=4856&mode=threaded
 • http://dbpolska.net/forum/topic,26,6934,rowstart=40
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffcc5b3e-6dda-4130-a6d6-868cc46d3f59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.