PL EN


2013 | 147 | 36-52
Article title

Miasto i jego produkty

Content
Title variants
EN
City and its Products
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Cities are the most important places in the world. Since beginning of their history they have been exemplify achievements of civilization development. Product of the city is one of the many products on market of places, but its special features are depend on local reality. Territorial specific necessitates keep in mind needs of inhabitants and their possibilities in create of municipalities. Using the city products for attract tourists can be good method to get money on local development. The Silesian district cities perceive their chance in this matter in offering their historical resources (buildings and spatial urban structure). Important group of clients their touristic products should be many consumers from big cities of Upper Silesia Agglomeration, which look for attractive forms of recreation in the neighbourhood.
Year
Volume
147
Pages
36-52
Physical description
Contributors
References
 • D. Szymańskiej: Urbanizacja na świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 10 i n.
 • W. Maik: Podstawy geografii miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1997, s.18.
 • M. Golka: Wielokulturowość miasta. W: Pisanie miasta. Czytanie miasta. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Studia Kulturoznawcze, t. 9, Poznań 1997.
 • J.T. Królikowski, J. Rylke: Społeczno- kulturowe podstawy gospodarowania przestrzenią. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2010.
 • Yi-Fu Tuan: Przestrzeń i miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
 • P. Bury, T. Markowski, J. Regulski: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993, s.15.
 • A. Losch, w: R. Broszkiewicz: Podstawy gospodarki miejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 • J. Kaczmarek: Zarządzanie wizerunkiem miasta - uwagi heurystyczne. W: Studia miejskie. Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 33.
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002, s. 224-225.
 • W: S. Miles: The Consuming Paradox: A New Research Agenda for Urban Consumption. "Urban Studies" 1998, Vol. 35.
 • M. Czornik: Konsumpcja miejska jako czynnik kształtowania kreatywności miast. W: Kreatywne miasto - kreatywna aglomeracja. Red. A. Klasik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • M. Czornik: Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, rozdz. 4, s. 1.
 • M. Czornik: Promocja miasta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s. 21.
 • A. Szromnik: Marketing terytorialny. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, s. 112.
 • K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius: Marketing. Wydawnictwo ABC 1998, s. 258.
 • T. Markowski: Marketing miasta. W: Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. PAN KPZK, STUDIA tom CXII, Warszawa 2002.
 • G.J. Ashoworth, H. Voogd: Marketing and Place Promotion. W: Place Promotion, The Use of Public and Marketing to Sell Towns and Regions. Eds. J.R. Gold, S.V. Ward. John Wiley & Sons, Chichester-New York.
 • T. Markowski: Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta. W: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Domański. Centrum Badań i Studiów Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 • J. Słodczyk: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010, s. 7.
 • M. Czornik: Tworzenie produktu. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • W. Slipen w: G.J. Ashworth, H. Voogd: Selling the City: Marketing Approaches in Public Sector Urban Planing. Belhaven Press, London 1990, s. 66.
 • A. Mikos von Rohrscheidt: Turystyka kulturowa. GWSHM, Gniezno 2008, s. 22.
 • A. Matczak: Atrakcje turystyczne miast. W: Turystyka miejska. Red. A. Matczak, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz 2008, s. 54-74.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ffd094cd-837e-47b0-8f1c-0ee37a6fea15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.