Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 | rb.ujw.pl/local

Article title

Strategia Polski Zachodniej

Authors

Content

Title variants

The Strategy of Western Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zgodnie ze światowymi zjawiskami globalizacji i integracji, a także procesami, według których coraz więcej podmiotów terytorialnych zaczyna łączyć się, tworząc megapodmioty, obserwujemy podobne zjawiska i procesy w Polsce, czego przykładem jest powstanie makroregionów: Polski Wschodniej i Polski Zachodniej. W artykule przedstawiam przyczyny powstania makroregionu Polska Zachodnia, który w 2010 roku powołały do życia samorządy województw: dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zwracam uwagę na to, kto zamieszkuje ten obszar, jaki jest jego potencjał, a także na szczególne położenie makroregionu, które stało się filarem jego budowania – w oparciu o Odrę, transgraniczność, silne oddziaływanie jednego z największych biegunów wzrostu w Europie, jakim jest obszar metropolitarny Berlina. W artykule w zarysie charakteryzuję podstawowe dokumenty, które planują rozwój Polski Zachodniej, a także najważniejsze działania, które podjęto w ostatnich latach.
According to the world phenomena of globalization and integration, as well as processes according to which more and more territorial entities are starting to merge forming mega-subjects, we are observing similar occurrences and processes in Poland which the coming into existence of the macro-regions of Eastern Poland and Western Poland is an example of. In the article I present the causes of the uprising of the macro-region Western Poland, which in 2010 launched the self-government bodies of the following provinces: Lower Silesia, Opole Voivodship, Lubuskie Voivodship, Greater Poland and Western Pomerania. I pay attention to who is inhabiting this area, what its potential is, as well as especially the macro-region which became a pillar of its formation – leaning against the Oder, cross-border-ness, the strong influence of one of the greatest areas in Europe which contains the metropolis of Berlin. In the outline there are characteristics of basic documents which describe the development of Western Poland, as well as the most important actions which were undertaken in the final years of planning.

Year

Issue

1

Pages

rb.ujw.pl/local

Physical description

Contributors

author
  • Politechnika Wrocławska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-fff45d34-3d5f-44b1-9a29-133aaa371bc9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.