PL EN


2007 | 8 | 165-175
Article title

THE USE OF THE SEMANTIC FIELDS ANALYSIS IN 'SCHOOL MEMORY' RESEARCH

Title variants
EN
Wykorzystanie analizy pól semantycznych w badaniach „pamięci szkoły”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article discusses the issues concerning the teaching profession. Referring to the results of his research, the author tries to depict the memory image of a teacher experienced by the students. This research can be qualified as a biographical one. The theoretical frames are made by the assumptions of interactionism and phenomenology. Taking into consideration the aim of this research and the fact that he studied selected aspects of social life, it is a topic related biography. During the research the author tried to establish how the graduates construe social reality and what sense they assign to the teacher's activities. He ran the research in 2004, and it covered 87 graduates - in fact three generations of them. To collect the data the narrative enquiry was applied. The author analyzed the material he collected with the use of method of the semantic fields created out of the thematic and notional words interplay. Language is one of the symbols creating society. Semantic field is the result of social reality interpretation by the individual. It collects the current and past life experiences. The semantic fields reveal the changes in the interpretation of the social reality by the past and current students.The research allows noticing the differences in perceiving and evaluating the work of teachers by the generations of graduates. The oldest generation of graduates recorded a memory picture of the teacher as a tutor and leader, whereas younger and the youngest generations evaluate teachers through their teaching function. This analysis also shows that it is vital to introduce changes into the professional training.
Year
Volume
8
Pages
165-175
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
 • H. Swierczynska, Szkola Policealna Medyczna, ul. Stawowa 24, 50-018 Wroclaw, Poland
References
 • Dróżka W., Pokolenia nauczycieli, Kielce 1993.
 • Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia, Kraków 2004.
 • Garewicz J., Pokolenie jako kategoria socjologiczna, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 1.
 • Lech K., Rozwijanie myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką, Warszawa 1962.
 • Leoński J., Zastosowanie analizy pól semantycznych w badaniach świadomości społecznej prowadzonych metodą autobiograficzną, [w:] Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990.
 • Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Toruń 1997.
 • Nowacki T., Dydaktyka doskonalenia zawodowego, Warszawa-Gdańsk 1976.
 • Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie postaw, red. S. Nowak, Warszawa 1973.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1996.
 • Ossowska M., Koncepcja pokolenia, „Studia Socjologiczne” 1963, nr 2.
 • Reykowski J., Nastawienia egocentryczne a nastawienia prospołeczne, [w:] Osobowość a społeczne zachowania się ludzi, red. J. Reykowski, Warszawa 1980.
 • Rutkowiak J., Edukacyjna świadomość nauczycieli: intelektualizacja pracy nauczycielskiej jako wyzwanie czasu transmisji, [w:] Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
CEJSH db identifier
07PLAAAA02835768
YADDA identifier
bwmeta1.element.df31f0c1-cb40-38ea-bece-a83e50cf687b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.