PL EN


2010 | 7 | 2 | 222-238
Article title

Dlouhá 30. léta (1929-1945) : konceptuální přístupy k transformaci modernity

Content
Title variants
EN
The long thirties (1929-1945) : conceptual approaches to the transformation of modernity
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
This study examines the thesis of the long 1930s. The theory of modernization diagnoses separate phases of modernity. The 1929-1945 period saw the culmination of what is known as the stage of organized modernity, which followed on to some extent from 19th century liberal modernity. Th is transformation process started in the last third of the 19th century and came to a head as a result of the great crash and the Second World War. From this standpoint the 1929-1945 period forms a unit in which the preconditions are formed for the creation of a postwar universalist welfare state and a mixed economy. The key processes here were an increase in state intervention in the economy and the promotion of social rights as a result of the experience of mass unemployment and wartime collectivism.
CS
Studie se zabývá tezí o dlouhých 30. letech. Teorie modernity určuje oddělené fáze modernity. Období 1929-1945 bylo kulminací organizované modernity, která do jisté míry následovala liberální modernitu 19. století. Tento transformační proces začal v poslední třetině 19. století a dosáhl vrcholu s krachem na burze a druhou světovou válkou. Z tohoto hlediska představovalo období 1929-1945 základ poválečného univerzalistického sociálního státu a smíšené ekonomie. Klíčovými procesy bylo zvýšení státních intervencí do hospodářství a podpora sociálních práv jako následek zkušenosti s masovou nezaměstnaností a válečným kolektivismem.
Keywords
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
222-238
Physical description
Document type
ARTICLE
Contributors
  • Dějiny – Teorie – Kritika, redakce, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Gabčíkova 2362/10, 180 00 Praha 8, Czech Republic
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.dff8af9d-383e-4f7d-aee3-b5ad24e520ae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.