PL EN


2015 | 12 | 1 | 2-10
Article title

Students’ Attitude Towards Self-Study: A Case of College Study Programmes in Social Sciences

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In recent years, the significance of quality in higher education has been emphasised, with special emphasis placed on the opinion of students. The present paper analyses the attitude of college students towards self-study assignments as a factor essential for the development of generic competences, presently related to the widely discussed educational paradigms, such as student-oriented learning, metacognitive study strategies, and holistic personality development. The changes in the educational paradigms and recent fundamental and applied research reveal the importance of student independent work in the study process and the development of abilities necessary for learning, the enhancing of motivation, and the promotion of reflection and critical thinking. A new attitude towards the development of student thinking and the enhancing of their activity has been formed. Students‘ generic abilities necessary for independent work and relevant for the solution of the problems arising in their professional activity in the future (monitoring, organisation, communication, work in a team, etc.), as well as their learning motivation, are different. Student selfstudy activity is a major integral part of college studies, and it has to be appropriately organised, monitored, assessed, and provided with the most important sources of information and technologies. The research aim is to identify the views of college students on self-study assignments in the process of implementation of study programmes in social sciences. The analysis of the outcomes of the student survey and of the research of other authors is expected to lead to the identification of the weaknesses in the organisation of self-study activities and to contribute to the forecasting of the improvement trends and the development of generic competences that integrate individual knowledge, abilities, and attitudes into a whole and and consciously channel them in the chosen direction.
Publisher
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
2-10
Physical description
Dates
published
2015-12-01
online
2015-12-17
Contributors
 • Klaipėda State University of Applied Sciences, Klaipėda, Lithuania
 • Klaipėda State University of Applied Sciences, Klaipėda, Lithuania
References
 • Beaumont, Ch., Doherty, M. O., & Shanonn, L. (2011). Reconceptualising Assessment Feedback: a Key to Improving Student Learning? Studies in Higher Education, 36(6), 671-687.
 • Bobrova, L., Grajauskas, L., & Alūzas, R., (2012). Mokymo ir mokymosi kokybės įžvalgos: universitetinių kūno kultūros studijų programos studentų vertinimo kontekstas. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslo darbai, 3(1), 30-37.
 • Čiburienė, J., & Guščinskienė, J. (2012). Mokymo(si) metodų ir stilių dermė aukštojoje mokykloje. Studijos šiuolaikinėje visoumenėje. Mokslo darbai, 3(1), 38-44.
 • Daly, L. A., & Moira, A. P. (2010). Student‘s Approaches to Learning and their Performance in the Extended Project Pilot. The Curriculum Journal, 21(2), 179-200.
 • Daukilas, S. (2010). Inovatoriškų dėstytojų edukacinių technologijų bruožai. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 5(24), 45-54.
 • Dudinskienė, L., & Žydžiūnaitė, V. (2014). Savivaldaus mokymosi stiprybės ir silpnybės savarankiškai studijuojant socialinių mokslų magistrantūroje. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 14, 126-132.
 • Gedvilienė, G., Teresevičienė, M., Žydžiūnaitė, V., & Kaminskienė, L. (2012). Development of Generic Skills in Self - Learning Process in Higher Education School. Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction, 1(9), 17-28.
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (2006). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 • Jakubė, A., & Juozaitis, A. M. (2012). Bendrųjų kompetencijų ugdymas aukštojoje mokykloje. Metodinės rekomendacijos. Vilnius: Vilniaus universitetas.
 • Jovaiša, L. (2007). Enciklopedinis edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.
 • Inovatyvių dėstymo ir studijavimo metodų taikymo studijų procese metodologiniai pagrindai (2010). Metodologinis vadovas (Savickienė, I., Pilečikienė, N. ir kt.). Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
 • Pukevičiūtė, V. J. (2012). Pirmo kurso studentų mokymosi mokytis kompetencijos sudedamųjų dalių dermės tendencijos. Pedagogika, 10(5), 46-45.
 • Rajeckas, V. (1999). Mokymo organizavimas. Kaunas: Šviesa.
 • Rupšienė, L., &Mažionienė, A. (2011). Savarankiškas darbas aukštojoje mokykloje socialinio pedagogo vadybinių kompetencijų ugdymo požiūriu: studentų nuomonė. Tiltai, 3, 151-158.
 • Megon, K., & Henk., H. (2011). Exploring the Combincol Relationship of Student and Teacher Factors on Learning Approaches and Self-directed Learning Readiness at a Malaysian University. Studies in Higher Education, 36(2), 185-208.
 • Stasėnaitė, V. (2010). Kolegijos bibliotekos mokymosi aplinkos raiška studentų savarankiškų studijų procese. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 7, 111-112.
 • Tandzegolskienė, I., & Pileckaitė, R. (2010). Socialinių mokslų srities studentų savarankiškos veiklos raiška universitetinėse studijose. Pedagogika, 97, 43-49.
 • Savarankiško studijavimo panaudojant E - priemonės metodika. Metodika. (Pukelis, K., Savickienė, I. ir kt.). (2011). Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
 • Šedžiuvienė, N. (2013). Studentų savarankiško darbo inovaciniai aspektai. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 12, 135-139.
 • Teresevičienė, M., Gedvilienė, G., & Zuzevičiūtė, V. (2006). Andragogika. Kaunas: Kauno Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.
 • Teresevičienė, M., Kaminskienė, L., & Žydžiūnaitė, V. (2012). Savimoka ir savarankiškas mokymasis aukštojoje mokykloje: kritinė diskurso analizė. Acta Paedagogica Vilnensia, 12, 47-60.
 • Vilkonis, R., & Barabanova, I. (2010). Vidurinės mokyklos mokinių savarankiško mokymosi patirtis nuotolinio ir elektroninio mokymo(si) poreikio analizės kontekste. Mokytojų ugdymas, 14(1), 121-136.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_arhss-2015-0002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.