PL EN


2015 | 12 | 1 | 33-45
Article title

Social Worker’s Help in Restoring Human Dignity

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article are presented situations in which the feeling of dignity of a person is lost or decreases and cannot be restored without professional intervention. This loss is one of the reasons of social exclusion in communities. A person with social issues has no abilities to emphasize her/his own uniqueness and authenticity, s/he stops to progress physically, intellectually and spiritually. In this way these persons enter the field of social worker’s help. In this field of help, one of the main factors in the restoration of human dignity is the social worker her/himself: her/his personality can have a huge influence on his client. The main research question in this study is the following: How should a social worker construct the helping process to help the client to restore her/his human dignity? Research object was the social worker’s help in the process of the restoration of human dignity. Research aim was to reveal the elements of the social worker’s support process that help to restore human dignity. Analysis of the reseach-based conceptual literature was the core method to explore and reveal the answers to research questions. The findings of the analysis highlighted that in situations, when people loose their feeling of dignity within social exclusion then they experience the self-deprecating. In the process of social help a main role is played by social worker’s professional communication with the client: the social worker stimulates the maintenance and restoration of client’s dignity by applying the principle of acting together. This principle is based on moral values, reciprocal responsibility, mutual respect, sincerity, confidentiality and empathy. These components create a trustful environment where, by sustaining client’s free choice and a right of decision, the possibility to achieve client’s openness emerges.
Publisher
Year
Volume
12
Issue
1
Pages
33-45
Physical description
Dates
published
2015-12-01
online
2015-12-17
Contributors
 • Klaipėda State University of Applied Sciences, Klaipėda, Lithuania
References
 • Baudrillard, J. (2010). Vartotojų visuomenė: mitai ir struktūros. Kaunas: Kitos knygos.
 • Bauman, Z. (2007). Globalizacija: pasekmės žmogui. Vilnius: Apostrofa.
 • Bauman, Z., & Donskis, L. (2013). Moral Blindness: the Loss of Sensitivity in Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press.
 • Brestovansky, L. K. (2005). Privacy & Dignity Issues in Nursing Homes. NY: Springer.
 • Chaskalson, A. (2002). Human Dignity As a Constitutional Value. The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse. Hague: Kluwer Law International.
 • Corsini, R. J., & Wedding D. (2011). Šiuolaikinė psichoterapija. Kaunas: Informatika ir poligrafija.
 • Dicke, K. (2002). The Founding Function of Human Dignity in the Universal Declaration of Human Rights. The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse. Hague: Kluwer Law International.
 • Dirgėlienė, J. (2010). Konfidencialumo išsaugojimo trukdžiai socialinio darbo procese. Acta Pedagogica Vilnensia, 24, 32-42.
 • Donnelly, J. (2009). Human Dignity and Human Right. Denver: University of Denver.
 • Dwyer, L. L. (2008). Dignity in the End of Life Care: What Does It Mean to Older People and Staff in Nursing Homes? Doctoral Dissertation. Sweden: Örebro University.
 • Gordon, W. (2000). Social Work. Switzerlan: UNESCO.
 • Gray, M., Midgley, J., & Webb, S. (2012). The SAGE Handbook of Social Work. London: Sage Publications.
 • Grigas, R. (2001). Tautinė savivoka. Vilnius: Rosma.
 • Hall, S., Longhurst, S., & Higginson, I. (2009). Living and Dying With Dignity: a Qualitative Study of the Views of Older People in Nursing Homes. Age and Ageing, 38, 411-416.
 • Harnwell, B. (2008). Visuotinė žmogaus orumo deklaracija. Available at http://www3.lrs.lt/docs2/ZVTJHYAI.DOC (Retrieved on 06/05/2015)
 • Healy, K. (2001). Reinventing Critical Social Work: Challenges from Practice, Context and Postmodernism. Crtical Social Work, 2(1), 201-238.
 • Hobbes, T. (1999). Leviatanas. Vilnius: Pradai.
 • Johnson L.C. (2001). Socialinio darbo praktika. Bendrasis požiūris. Vilnius: VU Specialiosios psichologijos laboratorija.
 • Jovaiša, L. (2001). Ugdymo mokslas ir praktika. Analitinių straipsnių monografija. Vilnius: Agora.
 • Jurkuvienė, R., Gajdosikienė, I., & Jokubauskė, S. (2014). Jėgos ir galios diferenciacija lietuviškajame socialiniame darbe su socialinės rizikos šeimomis. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 10, 7-20.
 • Jurkuvienė, R., & Snieškienė, D. (2008). Socialinė raida. Kaunas: Vitae Litera.
 • Kairienė, B. (2010). Orumo kategorija bausmės koncepcijoje. Logos, 65, 144-153.
 • Kavaliauskienė, V. (2005). Socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, raidos aspektai. Acta Pedagogica Vilnensia, 15, 230-239.
 • Kavaliauskienė, V. (2008). Socialinio darbuotojo asmenybės savybės - santykio su profesija išraiška. SOTER, 26, 86-102.
 • Littlewood, P. (1999). Social Exclusion in Europe: Problems and Paradigms. Aldershot: Ashgate.
 • Lothian, K., & Philp, I. (2001). Maintaining the Dignity and Autonomy of Older People in the Healthcare Setting. British Medical Journal, 322, 668-670.
 • McDonald, N., & Messinger, D. (2011). The Development of Empathy: How, When, and Why. In: Acerbi, A., Lombo, J. A., Sanguineti, J. J. Free will, Emotions, and Moral Actions: Philosophy and Neuroscience in Dialogue. London: IF-Press.
 • Meyer, M. (2002). Dignity as a Modern Virtue. The Concept of Human Dignity in Human Rights Discourse. Hague: Kluwer Law International.
 • Meškauskaitė, A. (2005). Orumo sampratos ir orumo apsaugos bei ugdymo ypatumai demokratinėje visuomenėje. LOGOS, 44, 152-157.
 • Meškauskienė, A. (2002). Svarbesni asmenybės orumo ugdymo bei apsaugos aspektai. Pedagogika, 62, 13-17.
 • Mikulionienė, S. (2005). Socialinė atskirtis: sąvokos samprata ir vartosena Lietuvoje. Socialinis darbas, 4(2), 20-32.
 • Mockus, K. (2006). Žmogaus orumo ugdymas: filosofinė, psichologinė ir pedagoginė interpretacija. Tiltai, 4, 49-58.
 • Paplauskaitė, E., Pladas, J., & Petružytė, D (2014). Kontakto su šunimis panaudojimas vykstant socialinės pagalbos procesu. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 13(1).
 • Peičius, E. (2000). Žmogaus orumo koncepcija kaip autonomijos reikalavimai. Humanistica, 3(9), 15-22.
 • Petružytė, D., Girdzijauskienė, S., & Gvaldaitė, S. (2004). Subsidiarumo principas socialiniam darbuotojui sąveikaujant su klientais. Socialinis darbas, 3(2), 24-34.
 • Prakapas, R. (2007). Socialinių darbuotojų santykiais su klientais: vertybinis aspektas. Socialinis darbas, 6(1), 62-67.
 • Rogers, C. R. (2005). Apie tapimą asmeniu: psichoterapeuto požiūris į psichoterapiją. Vilnius: VIA RECTA.
 • Šatkauskienė, S. (2014). Socialinio darbuotojo ir kliento sąveika vykstant pagalbos procesui: „Pasitikėjimą pirmiausiai reikia įgyti“. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 14(2), 99-119.
 • Šileika, A., & Zabarauskaitė, R. (2006). Skurdas, jo matavimas ir tendencijos Lietuvoje. Ekonomika, 74, 64-78.
 • Šliogeris, A. (2011). Transcendencijos tyla. Vilnius: Margi raštai.
 • Švedaitė-Sakaulauskė, B., Buzaitytė-Kašalynienė, J., & Gvaldaitė, L. (2014). Socialinis darbas ir galia: teoriniai tyrinėjimų pagrindai. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 13(1), 9-31.
 • Taljūnaitė, M. (2004). Pilietybė ir socialinė atskirtis šiuolaikinėje Europoje. Filosofija. Sociologija, 4, 46-49.
 • The Principle of Respect for Human Dignity: European Commission for Democracy through Law (1998). Science and technique of democracy, 26(18), 43-46.
 • Urmonienė, M. (2002). Marginalinės grupės - socialinio darbo dalykas. Socialinis darbas, 2(2), 134-140.
 • Urmonienė, M. (2005). Jaunimo marginalizacija ir resocializacijos galimybės vietos bendruomenėje. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, sociologija. Kaunas: Kauno technologijos universitetas.
 • Vaišvila, A. (2004). Žmogaus orumas ir teisė į orumą. Žiniasklaida ir asmenybės raida: nepilnamečių apsauga ir žmogaus orumas. Vilnius: VPU leidykla.
 • Vaišvila, A. (2005). Žmogaus orumas ir teisė į orumą teisinio personalizmo požiūriu. Jurisprudencija, 71(63), 49-61.
 • Venckienė, E. (2005). Žmogaus orumo ir teisės į orumą sampratų įvairovė ir jos kritinė analizė. Jurisprudencija, 77(69), 91-98.
 • Venckienė, E. (2008). Žmogaus orumas kaip teisinė kategorija. Daktaro disertacija. Vilnius: MRU.
 • Virbalienė, A. (2006). Paauglių orumo ugdymasis bendraamžių grupėse. Daktaro disertacija. Socialiniai mokslai, edukologija. Kaunas: VDU leidykla.
 • Virbalienė, A., & Žydžiūnaitė, V. (2010). Paauglių orumas: mokiniai mokykloje ir asmeninėje aplinkoje. Kaunas: VPU leidykla.
 • Vorhaus, J. (2015) Giving Voice to Profound Disability: Dignity, Dependence and Human Capabilities. London: Routledge.
 • Vaicekauskienė, R. (2003). Neįgalių vaikų ugdytojų požiūris į bendradarbiavimą. Socialinis darbas, 1(3), 57-71.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_arhss-2015-0005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.