PL EN


2015 | 16 | 1 | 7-22
Article title

Shareholding Structure and Dividend Policy as Exemplified by the Stock-listed Industrial Companies

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is aimed at evaluating the influence of the forms of controlling stock-listed companies upon the decisions being taken in regard of the distribution of profits and the payout of dividends in the unstable macro-economic environment. The form of the ownership supervision reflects the relations between shareholders and managers of the company. The conflicts resulting from the separation of ownership and management of a company concern, among others, the dividend payout. The dividend constitutes a shareholder’s reward for rendering his capital available to the company, while for a company it is a cost in the form of the capital’s reduction and the limitation of investing abilities. Whereas the macro-economic environment influences the financial standing of companies and their profits, which are then used for paying out dividends, and simultaneously defines the investment needs of companies. A hypothesis can be put forward that the economic slowdown limits the access to attractive investment projects, which results in companies being interested in the payout of relatively high dividends. This hypothesis is verifiable on the ground of the decisions taken in regard of the distribution of the profit made by the stock-listed companies of the processing industry between 2007 and 2012.
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
7-22
Physical description
Dates
published
2015-03-01
online
2015-03-13
Contributors
author
 • University of Social Sciences
References
 • Brigham E.F. (2005), Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa, 2005, vol. 2.
 • Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Duraj J. (1996), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa.
 • Gajka J., Walińska E. (2000), Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, FRR, Warszawa 2000.
 • Hamrol M., Ochocki B. (2008), Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 520, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, no. 14.
 • Łuksik G. (2004), Polityka podwyższania kapitału w spółce akcyjnej - szanse i ograniczenia [in:] Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, SGH, Warszawa.
 • Postrach K. (2000), Rynek kontroli nad przedsiębiorstwami w systemie nadzoru korporacyjnego [in:] W. Tarczyński (ed.), Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa- Kraków.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Journal of Laws, no. 94, item 1037, as amended.
 • Wypych M. (2007), Polityka dywidendy w spółce akcyjnej - uwarunkowania i strategie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomika 303.
 • Wypych M. (2002), Nadzór właścicielski a polityka dywidend w polskich spółkach publicznych a wartość przedsiębiorstwa z teorii i praktyki zarządzania, multiple authors, edited by J. Duraja, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 • Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_eam-2015-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.