PL EN


2015 | 16 | 1 | 51-64
Article title

Methods and Marketing Instruments of Logistic Processes

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Knowledge about a logistic process in SMEs can be the way to growth of competitiveness of a company by improving those processes. One of the ways can be use of marketing as a support of a logistic process. Identification of logistic activities, logistic process and management should be based on full knowledge about market and its participants. Achieving knowledge and accumulation as a resource allow increasing logistic standards such as supply process, production, storage and distribution. It can contribute to recognize possibilities of competitor´s opportunities. Using marketing methods and instruments in logistic processes can increase competitiveness of SMEs.
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
51-64
Physical description
Dates
published
2015-03-01
online
2015-03-13
Contributors
 • University of Social Sciences
References
 • Białoń L., Janczewska D. (2009), Marketing innowacji [in:] Tożsamość i wizerunek marketingu , red. R. Niestrój, Published by PWE, Warszawa.
 • Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, Published by PWE, Warszawa.
 • Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Published by Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Gattorna J. (2013), Dynamiczne łańcuchy dostaw, Published by Wydawnictwo Eurologistic, Poznań.
 • Janczewska D. (2011), Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MSP [in:] Zarządzanie logistyczne, ed. by K. Kolasińska-Morawska, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. XII, issue 9, SWSPiZ w Łodzi.
 • Janczewska D. (2011), Marketingowo-logistyczne elementy zarządzania firma rodzinną [in:] Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, ed. Ł. Suł- kowski, Wyd. SWSPiZw Łodzi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, vol. XII, issue 6, Łódź.
 • Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2010), Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek?, Published by MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Oslo Manual (2005), Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD, EUROSTAT.
 • Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A. (2004), Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Published by AJG, Bydgoszcz.
 • Raport Kondycja marketingu w przedsiębiorstwach MSP 2011, http://www.kondycjamarketingu.pl/, available as of 10.09.2013.
 • Sułkowski Ł. (2013), Sensemaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach [in:] M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska (editors), Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia, Published by Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_eam-2015-0004
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.