PL EN


2015 | 16 | 1 | 141-160
Article title

Facility Management as a Concept to Support Real Estate Management

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The focus of the study is on contemporary concept of Facility Management (FM) that supports processes of management, especially real estate management. The study attempted to analyse the assumptions of standardization of real estate management within the FM concept. Analysis of the situation in the real estate market in Poland in 2013 showed the necessity of implementation of effective management, which concerns not only investment projects, but, particularly, the area of management of facilities and innovations, and taking measures aimed at increasing the value of real estate. The role and opportunities offered by certain contemporary methods of real estate management (benchmarking and outsourcing) have been discussed, particularly in terms of management of auxiliary processes. The study presented situation in the local construction sector and developer enterprises in Poland, particularly in terms of taking measures concerning formation of demand and customer preferences in the real estate market. The results obtained in the study were used to analyse situation in the market of real estate in Częstochowa, Poland, stimulated directly by tendencies observed in this local market and suggest the necessity of proper management of auxiliary processes, which will substantially contribute to improvement of enterprises’ operation.
Publisher
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
141-160
Physical description
Dates
published
2015-03-01
online
2015-03-13
Contributors
author
 • University of Social Sciences
References
 • Annual benchmarking report 2012 - downloaded on October 17, 2013
 • Bartusik K. (2004), Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, z. 5
 • Dziedzic D., Szymańska A.J. (2011), Marketing transakcji a marketing relacji, „Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie”, nr 7.
 • Foryś I., Brach T. (2006), Zarządzanie zasobem korporacyjnym [in:] Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, ed. I. Foryś, Poltext, Warszawa.
 • Karaszewski R. (1999), Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.
 • Karlöf B., Östblom K. (1995), Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 • Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 • Lipiec J. (1996), Reengineering - nowa koncepcja zarządzania?, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4.
 • Nalepka A. (2008), Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 16, nr 1, Olsztyn.
 • Nalepka A. (2012), Identyf kacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 20, nr 3, Olsztyn.
 • NBP, Departament Stabilności Finansowej (2013), Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., http://www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci_2013.pdf; pobrano 10.11.2013
 • Nogalski B., Walentynowicz P. (2004), Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego - próba oceny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni”, nr 7, Gdynia.
 • Nowacki P. (2010), Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie, „Świat Nieruchomości”, no 72.
 • Penc J. (2002), Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • Pruszkowski L. (2012), Facility Management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p021.pdf; pobrano 05.06.2013.
 • Rymarzak M. (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Sitek M. (2013), Wartość nieruchomości jako czynnik determinujący decyzje inwestycyjne w procesie zarządzania [in:] Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. nauk. Bogusława Ziółkowska, Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst.
 • Śmietana K. (2013), Benchmarking w zarządzaniu wartością nieruchomości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 64/1.
 • Toffer A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz.
 • Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Williams B. (1996), Facilities Economics - Incorporating Premises Audits, Building Economics Bureau, London.
 • Zarzadzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (2000), K. Perechuda (ed), Placed, Warszawa. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/21970/Polski_rynek_budowlany-_w_2012_roku_ocena_bieżącej_kondycji_iprognozy_na_przysz.html; downloaded on December 15, 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_1515_eam-2015-0009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.