PL EN


2013 | 1 | 137-154
Article title

Kłopoty z Feuerbachem

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ludwig Feuerbach, mimo że jego poglądy bywają omawiane na zajęciach kursowych z historii filozofii, wydaje się myślicielem niedocenianym. Najczęściej postrzega się go jako teoretyka premarksistowskiego i przesadnie eksponuje tylko te idee, które przejął od niego Marks i jego zwolennicy - zostaje tym samym zredukowany do zaledwie ogniwa pośredniego między filozofią Hegla i Marksa. Niemal jedynym wątkiem, za który się Feuerbacha ceni, jest jego filozofia negatywna, czyli krytyczna analiza religii tradycyjnych i koncepcja alienacji religijnej. Istotą mojego artykułu jest ekspozycja jego filozofii religii, wyjątkowej, jak na materialistę, czyli tych tez pozytywnych, które zwykle się przy charakterystyce Feuerbacha pomija, a które w moim odczuciu świadczą o jego oryginalności i wielkości. Na uwagę zasługuje przede wszystkim projekt naturalistycznego ateizmu religijnego oraz wskazanie na stałe źródło religii tkwiące w ludzkiej naturze. Uważam, że za te właśnie tezy należy się Feuerbachowi zasłużone miejsce w podręcznikach historii filozofii.
Year
Issue
1
Pages
137-154
Physical description
Dates
published
2013-03-01
online
2013-07-05
Contributors
References
  • Constant B., O czuciu religijnym, w: tenże, O religii, przeł. S. Kruszyńska, Warszawa 2008.
  • Engles F., Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej. K. Marks, Tezy o Feuerbachu, Warszawa 1982.
  • Feuerbach L., O istocie chrześcijaństwa, przeł. A. Landman, Warszawa 1959.
  • Feuerbach L., Wybór pism, t. I: Myśli o śmierci i nieśmiertelności, t. II: Zasadyfilozofii przyszłości, przeł. K. Krzemieniowa i M. Skwieciński, Warszawa 1988.
  • Feuerbach L., Wykłady o istocie religii, przeł. E. Skowron i T. Witwicki, Warszawa 1981.
  • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, t. I, Warszawa 2009.
  • Kossowska A., Feuerbach - filozof nieznany (w Polsce), „Edukacja Filozoficzna” 37, Warszawa 2004.
  • Kozłowski W., Historya filozofii w XIX w., Warszawa 1909.
  • Panasiuk R., Feuerbach, Warszawa 1963.
  • Szocik K., Ludwig Feuerbach - twórca nowoczesnego ateizmu, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” 2010, nr 2 (74).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.