PL EN


2013 | 1 | 237-254
Article title

Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii? O Rortym raz jeszcze

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W niniejszym szkicu poruszone zostały zagadnienia: (1) Rortiańskiego stosunku do problemów epistemologicznych, (2) Rortiańskiej etyki oraz (3) Rortiańskiej antyfilozoficzności, do których w swoim artykule pt. Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii odniósł się Profesor Jacek Hołówka. Wymienione kwestie zostały zanalizowane z zamiarem rzucenia nowego światła na pytania i zarzuty sformułowane przez Hołówkę, a w szczególności w celu podjęcia namysłu nad tytułową tezą jego artykułu, dotyczącą pragmatycznej dekonstrukcji filozofii. Aby wyjaśnić istotę sporu, wprowadzam - zewnętrzną wobec dyskusji Hołówki z Rortym - aparaturę pojęciową, w ramach której można rozróżnić dwa typy wiedzy i dwa typy postaw, co sytuuje stanowiska obu badaczy na przeciwnych biegunach dokonanych rozróżnień. W świetle tej perspektywy oba stanowiska jawią się jako zasadniczo niewspółmierne, a obie filozofie jako poruszające się niejako po odmiennych płaszczyznach. Ponadto naszkicowana została skrótowo koncepcja realizmu kulturowego, jako pewnego rodzaju kompromis między Rortiańską dyskwalifikacją sporu realizmu z antyrealizmem (i generalnie całej epistemologii) a obroną sensowności owego sporu (oraz teorii poznania) w wydaniu Jacka Hołówki.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
237-254
Physical description
Dates
published
2013-03-01
online
2013-07-05
Contributors
References
 • Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose C. (1996), Interpretacja i nadinterpretacja, red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków: Znak.
 • Hołówka J. (2011), Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” nr 3 (79), s. 137-162.
 • Kmita J. (2007), Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kwiek M. (1997), Romantyzm i pragmatyzm Richarda Rorty’ego, w: A. Pałubicka (red.), Kulturowe konteksty idei filozoficznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 • Pałubicka A. (2006), Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa koncepcjaświata, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.
 • Pałubicka A. (2008), Wiedza i nauka ekonomiczna i światowy kryzys finansowy. Filozoficzne spojrzenie na kryzys, „Filo-Sofija” nr 1 (8), s. 97-104.
 • Pałubicka A. (2010), Charakterystyka kultury modernizmu europejskiegow perspektywie filozofii kultury, „Filo-Sofija” nr 1 (10), s. 7-24.
 • Rorty R. (1995) Putnam a groźba relatywizmu, przeł. A. Szahaj, w: A. Szahaj (red.), Między pragmatyzmem a postmodernizmem: wokół filozofii RichardaRorty’ego, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Rorty R. (1996a), Mam upodobanie do daleko idącego, radykalnego pragmatyzmu(odpowiedź na pytania), w: Habermas, Rorty, Kołakowski: Stanfilozofii współczesnej, przeł. i opr. J. Niżnik, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rorty R. (1996b), Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, w: Habermas, Rorty,Kołakowski: Stan filozofii współczesnej, przeł. i opr. J. Niżnik, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 • Rorty R. (1999a), O etnocentryzmie: odpowiedź Cliffordowi Geertzowi, w: tenże, Obiektywność, relatywizm, prawda, przeł. J. Margański, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 303-314.
 • Rorty R. (1999b), Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii, w: tenże, Obiektywność,relatywizm, prawda, przeł. J. Margański, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 261-292.
 • Rorty R. (2009), Przygodność, ironia i solidarność, przeł. W.J. Popowski, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 • Rorty R. (2011a) Autobiografia intelektualna, przeł. E. Bińczyk, J Grygieńć, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” nr 3 (79), s. 9-42.
 • Rorty, R. (2011b), Prawda bez korespondencji z rzeczywistością, przeł. J Grygieńć, „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” nr 3 (79), s. 43-62.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.