PL EN


2013 | 2 | 289-304
Article title

Wpływ zaburzeń orientacji czasoprzestrzennej na perspektywę pierwszoosobową

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Jednym z intensywnie dyskutowanych zagadnień w filozofii umysłu i kognitywistyce jest problem, czy podmiot rzeczywiście zachowuje uprzywilejowany status jako autorytet w kwestii własnych stanów mentalnych. Badania empiryczne na osobach medytujących prowadzone za pomocą neuroobrazowania wskazują, że stopień zanurzenia w transie i odpersonalizowania zależy od dezaktywacji obszarów mózgu odpowiedzialnych za poczucie czasu i przestrzeni. Podmiot doświadcza wtedy pewnego rodzaju beztreściowych stanów mentalnych, w tym sensie, że nie mają one charakteru relacyjnych postaw propozycjonalnych, w których wyraźnie można by rozróżnić podmiot stanu i zawartość treściową tego stanu. Towarzyszy temu utrata poczucia bycia podmiotem i orientacji czasoprzestrzennej. W niniejszym artykule analizuje się to zjawisko jako podstawę do hipotezy, że zmiany w perspektywie pierwszoosobowej, a nawet jej chwilowe zniesienie, oraz pojawianie się stanów mentalnych z treścią zależą od wpływu stabilności percepcji czasu i przestrzeni.
Year
Issue
2
Pages
289-304
Physical description
Dates
published
2013-06-01
online
2014-01-25
Contributors
References
 • Baron Short E., Kose S., Mu Q., Borckardt J., Newberg A., George M.S., Kozel F.A. (2007), Regional Brain Activation During Meditation Shows Time and Practice Effects: An Exploratory FMRI Study, eCAM Advance Access.
 • Blanke O., Landis T., Spinell L., Seeck M. (2004), Out-of-body Experience and Autoscopy of Neurological Origin, „Brain” 127, s. 243-258.
 • Blanke O., Metzinger T. (2008) Full-body Illusions and Minimal Phenomenal Selfhood, „Trends in Cognitive Science”, Vol. 13, nr 1, s. 7-13.
 • Frank M. (2002), Świadomość siebie i poznanie siebie, przeł. Z. Zwoliński, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Goldberg S.C. (1999), The Psychology and Epistemology of Self-Knowledge, „Synthese” 118, Netherlands: Kluwer Academic Publisher, s. 165-199.
 • LaBerge S. (1990), Lucid Dreaming: Psychophysiological Studies of Consciousness During REM Sleep, w: R.R Bootzen, J.F. Kihlstrom, D.L Schacter (red.), Sleep and Cognition, Washington D.C.: American Psychological Association.
 • Lane T., Liang C., (2009), Higher-order Thought and Pathological Self: The Case of Somatoparaphrenia, „Analysis”, Vol. 1 (July), DOI: 101093/analysis. anp094.
 • Lenggenhager B., Tadji T., Metzinger T., Blanke O. (2007), Video Ergo Sum: Manipulating Bodily Self-Consciousness, „Science” 317, s. 1096-1099.
 • Lutz A., Dunne J.D., Davidson R.J. (2007), Meditation and the Neuroscience of Consciousness, w: P. Zelazo, M. Moscovitch, E. Thompson (red.), Cambridge Handbook of Consciousness, Cambridge University Press.
 • Lutz A., Greischar L.L., Perlman D.M., Davidson R.J. (2009), BOLD Signal in Insula Is Differentially Related to Cardiac Function during Compassion Meditation in Experts vs. Novices, „NeuroImage” 47, s. 1038-1046.
 • Metzinger T. (2004), Being No One. The Self-Model Theory of Subjectivity, Cambridge, Mass., London: MIT.
 • Peacocke Ch. (1999), Being Known, Oxford: Clarendon Press.
 • Peacocke Ch. (2003), Conscious, Attitudes, Attention and Self-Knowledge, w: B. Gertler (ed.), Privileged Access. Philosophical Accounts of Self-Knowledge, Ashgate.
 • Rosenthal D.M. (2002), Explaining Consciousness, w: Philosophy of Mind, ed. D.J. Chalmers, New York: Oxford University Press.
 • Rosenthal D.M. (2005), Consciousness and Mind, New York: Oxford University Press.
 • Rosenthal D.M. (2010), Consciousness, the Self and Bodily Location, „Analysis” 70, s. 270-276.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0042
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.