PL EN


2013 | 2 | 133-150
Article title

Labirynty pojęciowe kognitywistyki. Dwa systemy poznawcze czy dwa sposoby działania ludzkiego umysłu?

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł jest poświęcony ocenie współczesnych teorii dwóch systemów poznawczych (dual system theories of cognition), określanych najczęściej mianem „Systemu 1” i „Systemu 2”. Zgodnie z odnośną literaturą, atrybutem „Systemu 1” jest myślenie intuicyjne, dlatego w tekście stawia się pytanie, czy współczesna kognitywstyka umożliwia wartościowe naukowo rozumienie zjawiska intuicji. Przywołane teorie dwóch systemów poznania zostają ocenione w świetle aparatury pojęciowej szkoły lwowsko-warszawskiej.
Year
Issue
2
Pages
133-150
Physical description
Dates
published
2013-06-01
online
2014-01-25
Contributors
author
References
 • Bobryk J. (1990), Poznanie upośrednione a poznanie bezpośrednie. Kategorie symbolicznej mediacji i intencjonalności, ich funkcjonowanie w teoriach i badaniach psychologicznych, „Studia Psychologiczne”, t. 28, z. 1, s. 61-78.
 • Bobryk J. (2001), Twardowski. Teoria działania, Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Bobryk J. (2009), The Genesis and History of Twardowski’s Theory of Actions and Products, w: S. Lapointe i in. (red.), The Golden Age of Polish Philosophy, London: Springer Science + Business Media, B.V.
 • Evans J.S.B.T. (2010), Thinking Twice. Two Minds in One Brain, Oxford: Oxford University Press.
 • Fodor J. (1983), The Modularity of Mind, Cambridge MA: The MIT Press.
 • Husserl E. (1967), Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, przeł. D. Gierulanka, Warszawa: PWN.
 • Husserl E. (1987), Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Kraków: Wydawnictwo PAT.
 • Kahneman D. (2011), Thinking, Fast and Slow, London: Penguin Books.
 • Kotarbiński T. (1986), Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa: PWN.
 • Kurcz I. (2005), Psychologia języka i komunikacji, Warszawa: Scholar.
 • Lindsay P.H., Norman D.A. (1984), Procesy przetwarzania informacji u człowieka. Wprowadzenie do psychologii, przeł. A. Kowaliszyn, Warszawa: PWN.
 • Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, Warszawa: PWN.
 • Merleau-Ponty M. (1976), Proza świata. Eseje o mowie, przeł. S. Cichowicz, Warszawa: Czytelnik.
 • Moore G.E. (1919), Zasady etyki, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa: Wyd. M. Arcta.
 • Murphy G.L. (2004), The Big Book of Concepts, London: The MIT Press.
 • Piaget J. (1966), Studia z psychologii dziecka, przeł. T. Kołakowska, Warszawa: PWN.
 • Searle J. (1984), Minds, Brains and Science, Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Searle J. (1990), Consciousness Explanatory Inversion, and Cognitive Science, „Behavioral and Brain Sciences” 13, s. 585-642.
 • Twardowski K. (1965), Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa: PWN.
 • Wygotski L.S. (1971), Wybrane prace psychologiczne, przeł. E. Flesznerowa, J. Fleszner, Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.