PL EN


2013 | 3 | 165-176
Article title

Aleksander Hercen oczami Isaiaha Berlina, czyli liberalna interpretacja filozofii rosyjskiego myśliciela

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Artykuł prezentuje interpretację poglądów Aleksandra Hercena przez angielskiego fi lozofa Isaiaha Berlina. W artykule koncentruję się na zagadnieniu wolności tak w myśli liberalnej w ogólności, jak i szczególnie w koncepcji Hercena. Zwracam uwagę na immanentną niewspółmierność wartości - zagadnienie, które odgrywało istotną rolę w fi lozofi i i Hercena, i Berlina. Podkreślam znaczenie krytycyzmu i negacji jako integralnego elementu nihilizmu, a pośrednio również myśli liberalnej. Przyjmuję, że przesłanką myśli liberalnej jest realizm, nazywany przez Berlina „zmysłem rzeczywistości”; realizm ten, zdaniem angielskiego fi lozofa, przysługuje także myśli Hercena. Pochodną realizmu jest z kolei - znów zdaniem tak Hercena, jak i Berlina - akceptacja egoizmu, jako motoru postępu i zarazem fundamentu ludzkiej godności.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
165-176
Physical description
Dates
published
2013-09-01
online
2014-01-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_pfns-2013-0057
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.