PL EN


2013 | 21 | 2 | 29-36
Article title

Methods for Determining the Impact of the Temporal Trend in the Valuation of Land Property

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The presented case study is to provide various methods of determining the impact of the time trend on the changes in transaction prices of undeveloped land properties. The basis for each property valuation is an analysis of the local market, where the valued property is located. This analysis lies in the implementation of activities related to determining the trend of changes in the prices of real estate and their update on the valuation date, as well as in determining the impact of the various attributes of a property on the formation of a unit transaction price. The valuer making a valuation of a property is required to take into account the changes in price which occur as a result of the passage of time. The price adjustment is done properly if all the changes in price during a certain period of time are taken into consideration. In order to determine the trend of transaction prices, one can use: - a method of comparing property prices by similar pairs, - linear and nonlinear additive models, - nonlinear multiplicative models (e.g., in the form of a multiplicative exponential function, power). The choice of the right method of updating transaction prices depends on the sample size adopted for the analysis of the real estate market. It is also crucial to select the right representative real estate database that best reflects the tested reality. A practical and theoretical research method of the time trend was developed using undeveloped land property price data. An analysis of determining the impact of time on real estate prices has been presented using each of the above mentioned mathematical models. The object of the study was the local market of undeveloped land properties, including sale and purchase transactions conducted in Stoczek Łukowski. A merit analysis of the methods used and a comparison of the obtained results have also been provided.
Publisher
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
29-36
Physical description
Dates
published
2013-06-01
online
2013-07-11
Contributors
author
 • Department Of Civil Engineering And Geodesy Military University Of Technology, mmaleta@wp.pl
References
 • ADAMCZEWSKI Z., 2011, Elementy modelowania matematycznego w wycenie nieruchomości. Podejścieporównawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • BARAŃSKA A., 2002, Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartościnieruchomości, Geodezja, tom 8, zeszyt 1.
 • BARAŃSKA A., 2004, Analiza w czasie stanu rynku nieruchomości gruntowych na terenie Polski południowowschodniej, Geodezja, tom 10, zeszyt 2.
 • BARAŃSKA A., 2008, Metody jakościowe i ilościowe na usługach wyceny nieruchomości, Acta Scientarium Polonarium Geodesia et Descriptio Terrarum, 7(2).
 • BARAŃSKA A., 2010, Modele multiplikatywne w procesie wyceny nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 • BITNER A., 2001, Sprowadzanie cen na określoną datę, Świat Nieruchomości nr 53.
 • BITNER A., 2007, Konstrukcja modelu regresji wielorakiej przy wycenie nieruchomości. Acta Scientarium Polonarium Administratio Locorum, 6(4).
 • BITNER A., 2010, O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości. Polska Akademia Nauk, Kraków, Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, nr 12.
 • BUDZYŃSKI T., 2010, Metodyka aktualizacji cen na przykładzie nieruchomości lokalowych, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 • CELLMER R., 1999, Propozycja procedury wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku, Wycena Nr 6 (47).
 • CZAJA J., 2001, Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości, Komp - System, Kraków.
 • CZAJA J., LIGAS M., 2010, Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18 nr 1.
 • HOZER J., KOKOT S., KUŹMIŃSKI W., 2002, Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Warszawa, PFSRM.
 • KANIA K., 2012, Wykorzystanie danych ewidencji gruntów i budynków do opracowania map tematycznych, Praca dyplomowa, WIG WAT, Warszawa.
 • PAWLUKOWICZ R., 2009, Metoda porównywania parami z wykorzystaniem statystyczno-ekonometrycznegomodelowania zmian cen w czasie, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 17 nr 1.
 • PRYSTUPA M., 2001, Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego, PFSRzM, Warszawa.
 • SAWIŁOW E., 2010, Problematyka określania nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn - vol. 18, nr 1.
 • ŹRÓBEK S., 2001, Wycena wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • ŹRÓBEK S., 2007, Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_remav-2013-0014
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.