PL EN


2013 | 21 | 2 | 56-63
Article title

Social Valuation of City Public Residential Space

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the attributes of good public residential space within cities. Features of public residential space significant for city inhabitants at the place of residence were defined. Valuation of the desired qualities of public residential space at the place of residence and valuation of the existing qualities of public residential space at the current place of residence were determined according to surveys conducted among 1,500 inhabitants in 6 cities. The level of maladjustment of qualities of public residential space and the expectations of inhabitants were defined according to the obtained indicators.
Publisher
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
56-63
Physical description
Dates
published
2013-06-01
online
2013-07-11
Contributors
author
References
 • ALEXANDER C., 2008, Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Kraków.
 • BIEGAŃSKI L., BUCZEK G., GZELL S., KOWALEWSKI A., MARKOWSKI T., CICHY-PAZDER E., 2009, KartaPrzestrzeni Publicznej. [W:] CICHY-PAZDER E., MARKOWSKI T. (RED.), Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, „biblioteka Urbanisty”.
 • BONENBERG W., 2008, Przestrzeń publiczna w osiedlach mieszkaniowych, [w:] „Urbanista” 12.
 • CAMPBELL A., 1976, The Quality of American life: perceptions, evaluations and satis-faction, Russel Sage FOUNDATION, NEW YORK.
 • CASTELS M., 1982, Kwestia miejska, PWN WARSZAWA.
 • CHMIELEWSKI J., 2001, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • CROMPTON, JL. , 2005, The impact of parks on property values: empirical evidence from the United States, Managing Leisure, 10(4), 203-218.
 • CZOCHAŃSKI J., 2010, Zachowanie i kształtowanie terenów zielonych na obszarze wielkich miast, jakostymulantów rozwoju i jakości życia, (W) LORENS P., MARTYNIUK-PĘCZAK J.(RED.), Wybrane zagadnieniaprzestrzeni publicznej, Urbanista.
 • GEHL J., 2009, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Wyd. RAM.
 • GROEGER L.2002, Zagospodarowanie przestrzenne a wartość nieruchomości mieszkaniowych ( na przykładzieŁodzi), (w) Badania Naukowe, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, Zeszyt 4, Kielce.
 • Groeger L., 2004, Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej (w opiniach klientów łódzkich biur obrotunieruchomościami), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • GROEGER L. 2011, Przestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej osiedlimieszkaniowych, [W] JAŻDŻEWSKA I., XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście.
 • GROEGER L.,2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miastwojewództwa łódzkiego, (praca przygotowywana do druku).
 • JAŁOWIECKI B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • JAŁOWIECKI B., SZCZEPAŃSKI M., 2006, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, Warszawa.
 • JAŚKIEWICZ M., 2001, Wielkomiejskie przestrzenie publiczne, (W) MARKOWSKI T.(RED.)Rozwój regionalny iprzestrzeń publiczna. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa, z. 194.
 • KARP J., TERTELIS M., SIMON V., 2009, Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa.
 • KARWIŃSKA A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • KOCHANOWSKI J., 2002, Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 • MAJER A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • MARKOWSKI T., 2001, Przestrzeń publiczna w ekonomice rozwoju miast, w: Rozwój regionalny i przestrzeńpubliczna, Biuletyn, KPZK PAN, Warszawa, z.194.
 • MIERZEJEWSKA L., 2001, Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania, PTPN, Poznań.
 • Psychologia organizacji przestrzeni środowiska mieszkaniowego, 2004, BAĆ Z. (RED.) Habitaty 2003, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • RUNGE A., RUNGE J., 2008, Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Wyd. Videograf, Katowice.
 • SCHNEIDER-SKALSKA, 2007, Kształtowanie zdrowego środowiska mieszkaniowego. Wybrane zagadnienia, Politechnika Krakowska, Kraków.
 • STRUMIŁŁO K., 2010, Luksus, na jaki każdy sobie zasłużył - mieszkać w nowoczesnym i pięknym otoczeniu namiarę XXI wieku., Architecturae et Artibus 2010 Vol.2 nr 2 s.69-72.
 • WALLIS A., 1990, Socjologia przestrzeni, Warszawa.
 • ZAŁĘCKI J., 2003, Przestrzeń społeczna Gdańska w świadomości jego mieszkańców, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • ZUZIAK Z.K., 2002, Nowe przestrzenie podróży. Przestrzenie publiczne węzłów transportu, [w]: KOCHANOWSKI. M. (red.) Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego, Wyd. Politechniki Gdańskiej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_remav-2013-0017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.