PL EN


2014 | 22 | 2 | 5-12
Article title

The Origin of Property Buyers in Poznań and its Suburbs

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The market for land for single-family housing is one of the most important segments of the real estate market. Over the last several years, we have witnessed the development of this market in the suburban areas of large agglomerations. This is connected with the intensified migration of people from the centers of big cities, and with the development of housing in suburban zones. The aim of this paper is to present the structure of the territorial origin of buyers purchasing plots designated for single-family housing in Poznań and its suburbs (with division into buyers derived from the city of Poznań, from the Poznań poviat (district), the Wielkopolska voivodeship (province), the rest of the country, and from abroad). The analysis covers the years 1995-2010.
Publisher
Year
Volume
22
Issue
2
Pages
5-12
Physical description
Dates
online
2014-07-08
Contributors
References
 • BEIM, M, 2007, Modelowanie procesu suburbanizacji w aglomeracji poznahskiej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i automatów komórkowych, praca doktorska, (Modelling the Process of Suburbanisation in Poznah Agglomeration with the Application of Artificial Neural Networks and Cellular Automatons, PhD thesis).
 • BERG VAN DEN, L., DREWETT, R., KLAASSEN, L.H., ROSSI, A., VIJVERBERG, C.H.T., 1982, Urban Europe. A study of growth and decline, Pergamon Press, Oxford.
 • CHAMPION, T., 2001, Urbanization, suburbanization, counterurbanization and reurbanization, w: PADDISON, R. (red.,) Handbook of urban studies, Sage Publications, London, s. 143-161.
 • GNAT S., BAS M., 2013, “Statistical analysis of chosen aspects of suburbanisation process in Szczecin in 2006-2001”, Real Estate Management and Valuation, vol. 21, no. 3, pp. 71-80.
 • KACZMAREK, T., 2008, Aglomeracja miejska jako region badania i działania, (Urban Agglomeration as a Field of Study and Activity) w: KACZMAREK, T., MIZGAJSKI, A., (red.), Powiat poznahski.
 • Jakosc przestrzeni i jakość życia (The Poznah Poviat. The Quality of Space and the Quality of Living), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznah, s. 15-36.
 • KACZMAREK, T., (red.) 2012, Studium uwarunkowari rozwoju przestrzennego aglomeracji poznariskiej (The Study of the Determinants of the Spatial Development of Poznah Agglomeration), Centrum Badah Metropolitalnych, Poznah.
 • KLAASSEN, L.H., 1988, Myśl i praktyka ekonomiczna a przestrzeh (Economical Thought and Practice), Wydawnictwo Uniwersytetu Lódzkiego, Lódź.
 • KRAJEWSKA, M, 2010, Analiza zmian wartości gruntów w strefach podmiejskich dużych miast (The Analysis of Changes in the Value of Land in the Suburban Zones of Large Cities), w: ŹRÓBEK, S., (red.), Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Volume 18, Number 3, Olsztyn, s. 51-60.
 • MAĆKIEWICZ, B., 2007, Rynek nieruchomości niezabudowanych w Poznaniu i powiecie poznahskim w latach 1995-2000 (The Market for Non-Built Up Real Estate in Poznah and the Poznah Poviat in 1995-2000), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznah.
 • PARYSEK, J. J., 2008, Procesy suburbanizacyjne w aglomeracji poznahskiej (Suburbanisation Processes in Poznah Agglomeration) w: KACZMAREK, T., MIZGAJSKI, A., (red.), Powiat poznahski. Jakość przestrzeni i jakość życia (The Poznah Poviat. The Quality of Space and the Quality of Living), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznah, s. 71-90.
 • SWIANIEWICZ, P., KLIMSKA, U., 2005, Społeczne i polityczne zróznicowanie aglomeracji w Polsce-waniliowe centrum, mozaika przedmieść (Social and Political Differnetiation of Agglomerations in Poland-Vanilla Centres and the Mosaic of Suburbs), Prace i Studia Geograficzne, t. 35, Warszawa, s. 45-70.
 • TROJANEK, R., 2013, Buyers at the housing market of Poznan, in: Actual Problems of Economics 2013 nr 12/150, National Academy of Management. s. 535-543.
 • WINIARCZYK-RAŹNIAK, A., RAŹNIAK, P., 2012, Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku (Internal Migrations of the Population), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • ZAGOŻDŻON, A., 1988, Sieć osadnicza, zmiennosc i trwałosc (The Settlement Network, Changeability and Durability), w: JAŁOWIECKI B., KALTENBERG-KWIATKOWSKA E. (red.) Proces urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce (The Process of the Urbanisation and Transformation of Cities in Poland), Ossolineum, Wrocław-Warszawa.
 • ZUZIAK, Z., 2005, Strefa podmiejska w architekturze miasta. W strong nowej architektoniki regionu Miejskiego (The Subarban Zone in the Architecture of the City. Towards the New Architectonics of the Urban Region), w: LORENS, P. (red.,) Problem suburbanizacji (The Suburbanisation Problem), Biblioteka Urbanisty 7, Urbanista, Warszawa, s. 17-32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_remav-2014-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.