PL EN


2014 | 4 | 2 | 8-14
Article title

Model of a Christian Academic Teacher in the Education of Tomorrow

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Vocational training, functioning of an academic teacher in the profession and personal development are the selected areas of the author’s scientific research inquiries, based on the Christian concept of Man as the image of God and the perception of the value of a person in being a Human. Christian academic teacher has been defined as an advocate who lives with faith, conscious of the gift of his teaching vocation. In the environment of his life and work, he penetrates the academic and social structures with evangelical values. As a guardian of human existence, he supports Man in his comprehensive development. He helps him to recognize, extract and develop his innate talents. The conviction of the author as to the validity of forecasting and building an alternative structure of a personal model as a Christian academic teacher appeared in the course of his own considerations, the assimilation of negative assessment of academic reality, changes in thinking about the teacher, issues of peudetology. The principal hope of the author for success of an idea of academic teacher model and his personal formation as a Christian lecturer named proponent, is to base the process of his formation on personal pedagogy of Jesus as a Master. Hence, construction of an alternative to other solutions - a model of personal Christian lecturer as an advocate and a witness of faith - fills a gap in academic situation of pedeutology educational crossroads at the threshold of the twenty-first century, and is an attempt to modernize this segment of academic reality. It has been assumed that humanism in the educational process of higher school in the education of tomorrow means renewal, continuous creation, safeguarding and development of the human dimension of educational entities.
Publisher
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
8-14
Physical description
Dates
published
2014-06-01
online
2014-07-02
Contributors
author
 • Head of Peremyshl Higher School of Information Science and Management Address: 85 Slowatskoho, Peremyshl, 37-700, Poland, romanrex@poczta.onet.pl
References
 • 1. Benedykt XVI, List Apostolski w formie “MOTU PROPRIO” Porta Fidei, ogłaszający rok wiary [Benedict the 16th, A letter of apostle in the form of “MOTU PROPRIO” Porta Fidei, announcing the year of faith]. Retrieved 2.05.2013 from: http://www.archibial. pl/website/ads-file/List_Ojca_Swietego_BenedyktaXVI-Porta_fidei.pdf (in Polish).
 • 2. Doroszewski, W. (1980). Słownik poprawnej polszczyzny [Dictionary of correct Polish]. Warszawa (in Polish).
 • 3. Encyklopedia popularna [Popular encyclopedia]. (2011). Wydawnictwo Naukowe, s. 123-156 (in Polish).
 • 4. Gałdowa, A. (2000). Powszechność i wyjątek [Prevalence and exceptions]. Kraków (in Polish).
 • 5. Goćkowski, J., Marmuszewski, S. (1995). Pomieszanie i udawanie w kulturze nauki w PRL [Blending and making a kind of culture science in The People's Republic of Poland]. Nauka. Tożsamość i tradycja [Science. Equality and tradition]. - Kraków, s. 272 (in Polish).
 • 6. Górniewicz, J. (1997). Kategorie pedagogiczne, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia [Pedagogical categories, responsibility, self-realization, tolerance, work, imagination]. Olsztyn (in Polish).
 • 7. Górska, L. (2000). Wizje zawodu nauczyciela w Polsce u progu trzeciego tysiąclecia [Visions of a teacher profession in Poland at the threshold of the third millennium]. Szczecin (in Polish).
 • 8. Grabner, A. (1999). Praktyczny słownik biblijny [Practical biblical dictionary]. Warszawa (in Polish).
 • 9. Granat, W. (2007). Fenomen człowieka. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego [Phenomenon of a human. About bases of christian humanism]. Lublin (in Polish).
 • 10. Gudrun, Europa dla Chrystusa!, Wiedeń. (2012). Retireved 13.02.2014 from: http://www.europe4christ.net/fileadmin/media/pdf/polish/List_do_Europy_6.pdf.28012012 (in Polish).
 • 11. Kwaśnica, R. (2004). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu [Introduction to the reflections about a teacher]. In: Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). Pedagogika T 2. Podręcznik akademicki [Pedagogy V.2. Academic textbook]. Warszawa, s. 291 (in Polish).
 • 12. Kwiatkowska, H. (1997). Źródła inspiracji nowego myślenia o edukacji nauczycielskiej [Sources of inspiration for the new thinking about teaching education]. In: Kwiat-kowska, H., Lewowicki, T., (red.) Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej [Sources of inspiration for modern teaching education]. - Warszawa, s. 41 (in Polish).
 • 13. Kwieciński, Z. (2007). Epidemie społeczne w środowisku akademickim [Public epidemics in an academic environment]. Wrocław (in Polish).
 • 14. Michalik, J., Wiary, R. (2012). Ku nowej ewangelizacji, ks. abp Józef Michalik inspirowany pytaniami ks. Zbigniewa Suchego [Before new evangelization archbishop Józef Michalik answers inspiration questions of Zbigniew Suchy]. Kraków (in Polish).
 • 15. Mierzwa, M. (1988). Duchowość chrześcijańska według ks. Jana Balickiego (1869-1948) [Christian spirituality according to Jan Balicki (1869-1948)]. Sandomierz (in Polish).
 • 16. Miłosz, C. (1953). Zniewolony umysł [Subdued mind]. Kraków (in Polish).
 • 17. Nowakowa, K. Duraj. (2003). Modernizowanie pedeutologii akademickie [Modernisation of academic pedeutology]. Kielce (in Polish).
 • 18. Nowakowa, K. Duraj. (1996). Procedura modelowania systemowego w dydaktyce [Procedure of system design in didactics]. Kraków (in Polish).
 • 19. Nowak, S. (2010). Metodologia badań społecznych [Methodology of public researches]. Warszawa (in Polish).
 • 20. Okoń, W. (2000). Wizerunki sławnych pedagogów polskich [Images of the glorious Polish teachers]. Warszawa (in Polish).
 • 21. Ożóg, K. (2004). Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, wybrane zagadnienia [Poland at the break of the 20th and 21st centuries, selected questions]. Rzeszów (in Polish).
 • 22. Pawlak, J. (2009). Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenia dla rozwoju człowieka [Self-creation. Psychological analysis of the phenomenon and its values for the development of a man]. Kraków (in Polish).
 • 23. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia. Opracował zespół polskich biblistów. (1982). [Saint Writing of the Old and New Testament in translation from original tongues, Bible of Millennium. A collective work of Polish bible scientists]. Poznań - Warszawa (in Polish).
 • 24. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Biblia Tysiąclecia. Opracował zespół polskich biblistów. (2007). [Saint Writing of the Old and New Testament in translation from original tongues, Bible of Millennium. A collective work of Polish bible scientists]. Poznań (in Polish).
 • 25. Sawczuk, W. (2009). Etos pedagogów. Nauczycieli Akademickich - między akademickim sacrum, a rynkowym profanum [Morality of teachers. Academic teachers - between academic sanctity and market vices]. Toruń (in Polish).
 • 26. Zimny, J. (2006). Współczesny model autorytetu nauczyciela [Modern model of a teacher’s authority]. Ružomberk (in Polish).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_rpp-2014-0012
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.