PL EN


2013 | 32 | 1 | 9-23
Article title

On Legal Interpretation of Basic Consumer Rights

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The liability of an entrepreneur towards a consumer is the specific kind of contractual responsibility. The typical feature of this regime is weakness of two principles that are basic for market economy: freedom of contracts and pacta sunt servanda principle. This liability is regulated by specific acts of law. Its object is to intensify the legal protection of the consumer. Nowadays in the Polish law, the form of legal provisions concerning pro- tection of the consumer, is influenced by European Union law, especially con- sumerist directives. The Act on specific terms and conditions of consumer sale, on 27th July 2002, has huge practical significance. The basic premise of this lia- bility is the fact of ’nonconformity of goods with the contract’. Therefore there is no need to prove any damage and other premises inseparably connected with damage liability. Moreover, it must be noticed that normally specific acts of law concerning protection of the consumer, do not entirely realize the compensatory function which is typical of general principles of contractual responsibility.
Keywords
Publisher
Year
Volume
32
Issue
1
Pages
9-23
Physical description
Dates
published
2013-05-01
online
2013-08-08
Contributors
author
 • University of Bialystok
References
 • Directive No. 1999/44 EC of the European Parliament and Council of 25th May, 1999 (Official Journal L 171 , 07/07/1999 P. 0012 - 0016).
 • Frąckowiak, J. (2004). Uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2683 (Przegląd Prawa i AdministracjiLXIV), 29.
 • Gajek, M., (2003). Niezgodność z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedaży towaru konsumpcyjnego. Monitor Prawniczy, 5, 206.
 • Gnela, B. (2008). Uwagi o regulacji umowy sprzedaży konsumenckiej. In M. Paz- dan, E. Rott-Pietrzyk & M. Szpunar (Eds.), Europeizacja prawa prywatnego. Volume I (p. 259). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 • Kańska, K. (2004) Pojęcie konsumenta w Kodeksie cywilnym na tle tendencji eu- ropejskich, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 1, as well as the literature cited therein.
 • Katner, J. W. (2004). In J. Rajski (Ed.), System Prawa Prywatnego. Volume VII. Prawo zobowiązań - część szczegółowa. 2 ed. (p. 129). Warszawa: C.H. Beck.
 • Kierzyk, T. (2000). Reklamacje wad pojazdu - wybrane zagadnienia (ochrona kon- sumentow). Rejent, 5, 54.
 • Kierzyk, T. (2004). Odpowiedzialność za niezgodność produktu z umową, Rejent,7, 93; Gnela, B. (2012) Problem kwalifikacji umowy sprzedaży nieruchomości jako kodeksowej mowy “z udziałem konsumenta”. In J. Bieluk et al. (Eds.), Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. KsięgaJubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa (p. 403). Białystok: Temida 2.
 • Koch, K. (2008). Charakter i treść uprawnienia do żądania obniżenia ceny w reżimie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Przegląd Prawa Handlowego, 3, 32.
 • Łętowska, E. (2000). O sankcjach w prawie cywilnym - deficyt ich realności na przykładach prawa konsumenckiego. In B. Gnela, J. Kochanowski & R. Szostak (Eds.), Studia z prawa cywilnego i gospodarczego. Księgapamiątkowa dedykowana Profesor Czesławie Żuławskiej (p. 123). Krakow: Wydawnictwo AE.
 • Łętowska, E. (2004). Europejskie prawo umów konsumenckich. Warszawa: C.H. Beck, 45.
 • Morawski, L. (2006). Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK, 33 and next.
 • Pisuliński, J. (2004). In J. Rajski (Ed.), System Prawa Prywatnego. Volume VII. Prawo zobowiązań - część szczegółowa, (p. 164). Warszawa: C.H. Beck.
 • Puzyna, J. (2006). Niezgodność towaru z umową jako przesłanka odpowiedzialności sprzedawcy w ramach sprzedaży konsumenckiej. Rejent, 10, 109.
 • Skąpski, J. (1976). In S. Grzybowski (Ed.), System Prawa Cywilnego. Prawozobowiązań - część szczegółowa (p. 116). Wrocław-Warszawa-Krakow- Gdańsk: Ossolineum.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 1988 r., III CZP 48/88, OSNC 1989, nr. 3, poz. 36.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 Nr 126, poz. 715).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 Nr 100, poz. 1081, z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141, poz. 1176, z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 Nr 223, poz. 2268 j.t.).
 • Żuławska, Cz. (2001). Uwagi o “europeizacji” prawa umow. Kwartalnik Prawa Pry-watnego, 2, 230.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_slgr-2013-0001
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.