PL EN


2014 | 39 | 1 | 75-88
Article title

Application of Cluster Analysis in Assessment of Dietary Habits of Secondary School Students

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Maintenance of proper health and prevention of diseases of civilization are now significant public health problems. Nutrition is an important factor in the development of youth, as well as the current and future state of health. The aim of the study was to show the benefits of the application of cluster analysis to assess the dietary habits of high school students. The survey was carried out on 1,631 eighteen-year-old students in seven randomly selected secondary schools in Bialystok using a self-prepared anonymous questionnaire. An evaluation of the time of day meals were eaten and the number of meals consumed was made for the surveyed students. The cluster analysis allowed distinguishing characteristic structures of dietary habits in the observed population. Four clusters were identified, which were characterized by relative internal homogeneity and substantial variation in terms of the number of meals during the day and the time of their consumption. The most important characteristics of cluster 1 were cumulated food ration in 2 or 3 meals and long intervals between meals. Cluster 2 was characterized by eating the recommended number of 4 or 5 meals a day. In the 3rd cluster, students ate 3 meals a day with large intervals between them, and in the 4th they had four meals a day while maintaining proper intervals between them. In all clusters dietary mistakes occurred, but most of them were related to clusters 1 and 3. Cluster analysis allowed for the identification of major flaws in nutrition, which may include irregular eating and skipping meals, and indicated possible connections between eating patterns and disturbances of body weight in the examined population.
Keywords
Publisher
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
75-88
Physical description
Dates
published
2014-12-01
online
2014-12-30
Contributors
 • Department of Public Health, Medical University of Bialystok, Poland
 • Department of Public Health, Medical University of Bialystok, Poland
 • Department of Public Health, Medical University of Bialystok, Poland
 • Department of Restorative Dentistry, Medical University of Bialystok, Poland
author
 • Department of Public Health, Medical University of Bialystok, Poland
 • Department of Developmental AgeMedicine and Paediatric Nursing,Medical University of Bialystok, Poland
References
 • Bachman, J., Phelan, S., Wing, R., & Raynor, H. A. (2011). Eating frequency is higher in weight loss maintainers and normal-weight individuals than in overweight individuals. J Am Diet Assoc, 111(11), 1730-1734.[Crossref][PubMed][WoS]
 • Bagińska, J., & Rodakowska, E. (2012). Knowledge and practice of caries prevention in mothers from Bialystok, IJCRIMPH, 4(4), 257-266.
 • Baker, J., Farpour-Lambert, N., Nowicka, P., Pietrobelli, A., & Weiss, R. (2010). Evaluation of the overweight/obese child-practical tips for the primary health care provider: Recommendations from the Childhood Obesity Task Force of the European Association for the Study of Obesity. Obes Facts, 3, 131-137.[WoS]
 • Batyk, I. (2012). Zwyczaje żywieniowe wśrod młodzieży. J Health Sci, 2(5), 7-13.
 • Currie, C., Zanotti, C., Morgan, A., Currie, D., de Looze, M., Roberts, C., Sam- dal, O., et al. (Eds.). (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6). Retrieved from WHO Regional Office for Europe, Copenhagen website: http://www.euro.who.int/data/assets/pdffile/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf.
 • Jarosz, M., & Rychlik, E. (2010). Epidemia otyłości - jaka przyszłość nas czeka? Gastroenterol Pol, 17(1), 47-52.
 • Jääskeläinen, A., Schwab, U., Kolehmainen, M., Pirkola, J., J¨arvelin, M. R., & Laitinen, J. (2013). Associations of meal frequency and breakfast with obesity and metabolic syndrome traits in adolescents of Northern Finland Birth Cohort 1986. Nutr Metab Cardiovasc Dis, 23(10), 1002-1009.[Crossref][PubMed][WoS]
 • Kardasz, M., & Pawłowska, D. (2008). Wpływ otyłości w dzieciństwie na przyszłe życie człowieka dorosłego. Nowa Pediatr, 2, 35-40.
 • Kolarzyk E., & Stop-Lewandowska A. (2007). Charakterystyka wybranych za- chowań żywieniowych krakowskich studentow kierunkow medycznych oraz licealistek. Żyw Człow Met, 54(1-2), 264-273.
 • Koletzko, B., & Toschke, A. (2010). Meal patterns and frequencies: do they affect body weight in children and adolescents? Crit Rev Food Sci Nutr, 50(2), 100-105.[WoS][PubMed][Crossref]
 • Krawczyńska, J., Karakiewicz, B., Zięba, E., & Nowak-Starz, G. (2013). Ocena stanu zdrowia młodzieży w świetle wybranych wskaźnikow zdrowia. MONZ, 19(2), 193-199.
 • Kułaga, Z., Litwin, M., Tkaczyk M., Palczewska, I., Zajączkowska, M., Zwoliń- ska, D., Krynicki, T., et al. (2011). Polish 2010 growth references for school- aged children and adolescents. Eur J Pediatr, 170, 599-609.[WoS]
 • Maksymowicz-Jaroszuk, J., & Karczewski, J. (2010). Ocena zachowań i zwyczajow żywieniowych gimnazjalistow z terenu Białegostoku. Hyg Publ Health, 45(2), 167-172.
 • Marcysiak, M., Ciosek, A., Żywica, M., Prządak, E., Banasiewicz, D., Mar- cysiak, M., Zagroba, M., et al. (2009). Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna uczniow klas sportowych i ogolnych w Ustrzykach Dolnych. Probl Piel, 17(3), 216-222.
 • Mazur, A., &Małecka-Tendera, E. (2008). Sytuacja szkolna w odniesieniu do ryzyka powstania otyłości oraz możliwości prewencji i leczenia. Stand Med, 5(2), 136-140.
 • Moreno, L., Rodriguez, G., Fleta, J., Bueno-Lozano, M., Lazaro, A., & Bueno, G. (2010). Trends of dietary habits in adolescents. Crit Rev Food Sci. Nutr, 50(2), 106-112.[PubMed][Crossref][WoS]
 • Ng, M., Fleming, T., Robinson , M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C., Mullany, E. C., et al. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a system- atic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, S0140-6736(14), 60460-60468.[WoS]
 • Ogden, C. L., Caroll, M. D., Kit, B., & Flegal, K. M. (2012). Prevalence of Obesity in the United States, 2009-2010, NCHS Data Brief, 82, 1-7. Retrieved from http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db82.pdf.
 • Pelone, F., Specchia, M., Veneziano, M., Capizzi, S., Bucci, S., Mancuso, A., Ric- ciardi, W., et al. (2012). Economic impact of childhood obesity on health systems: a systematic review. Obes Rev, 13(5), 431-440.[WoS][Crossref]
 • Piotrowska, E., Żechałko-Czajkowska, A., Biernat, J., & Mikołajczyk, J. (2009). Ocena wybranych cech stylu życia kształtujących stan zdrowia 16-18 let- nich dziewcząt. Cz. I. Stosowanie rożnych diet, aktywność fizyczna, palenie papierosow i picie alkoholu. Rocz Państw Zakł Hig, 60(1), 51-57.
 • Ponczek, D., & Olszowy, I. (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie.
 • Probl Hig Epidemiol, 93(2), 260-268.
 • Speiser, P., Rudolf, M., & Anhalt, H. (2005). Consensus statement: childhood obe- sity. J Clin Endocrinol Metab, 90, 1871-1887.[Crossref]
 • Sweeting, H. (2008). Gendered dimensions of obesity in childhood and adolescence. Nutr J, 7, 1-14.[PubMed][Crossref][WoS]
 • Sygit, K. (2006). Zwyczaje żywieniowe uczniow szkoł ponadgimnazjalnych. Zdr Publ, 116(1), 147-148.
 • Toschke, A., Thorsteinsdottir, K., & von Kries R. (2009). GME Study Group. Meal frequency, breakfast consumption and childhood obesity. Int J Pediatr Obes, 4(4), 242-248.[WoS][Crossref]
 • Utter, J., Scragg, R., Mhurchu, C., & Schaaf, D. (2007). At-home breakfast con- sumption among New Zeeland children: association with body mass index and related nutrition behaviors. J Am Diet Assoc, 107(4), 570-576.[Crossref][WoS]
 • Wanat, G., Stolarczyk, A., Grochowska-Niedworok, E., & Kardas,M. (2011). Bada- nia nad edukacją żywieniową i poziomem wiedzy o racjonalnym żywieniu uczniow gimnazjum. Hyg Publ Health, 46(3), 376-380.
 • WHO (2012). Obesity and overweight. Retrieved from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html.
 • Wolnicka, K. (2008). Regularne spożywanie posiłkow, pojadanie między posiłkami. In M. Jarosz (Ed.), Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia (pp. 45-52). Warszawa, Polska: Instytut Żywności i Żywienia.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_slgr-2014-0049
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.