PL EN


2014 | 39 | 1 | 143-153
Article title

Diagnosis-Related Groups (DRG) and Hospital Business Performance Management

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The goal of this article is to present the possibility of using Diagnosis- Related Groups (DRG) in the hospital management process and to analyse the need for business performance management on the part of hospital management staff. The following research methods were used: literature analysis, case studies, and poll analysis. It is not possible to increase the effectiveness of operation of healthcare entities without increasing the importance of IT systems and using DRG more effectively in the management process. Training users in IT and the use of DRGs is important to achieving hospital effectiveness. The increased importance of analyses and planning in a hospital should be reflected in the organisational structure of service providers. Hospital controllers should have a similar role to those present in most companies in other industries.
Keywords
Publisher
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
143-153
Physical description
Dates
published
2014-12-01
online
2014-12-30
Contributors
 • CEO, Prometriq, Sopot, Poland
author
 • Health Care Policy Department, Medical University of Lodz, Poland
author
 • Department of Insurance, University of Lodz, Poland
 • K. Jonscher Hospital in Lodz, Poland
 • Health Care Policy Department, Medical University of Lodz, Poland
References
 • COCIR, European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry (2012, January). Hospitals’ use and investment plans towards 2015 for health ICTs. Retrieved from http://www.cocir.org/uploads/documents/-1386-cocir_market_intelligence_update_health_icts_13_january_2012.pdf.
 • ECRI Institute (2009). The Federal Coordinating Council for Comparative Effec- tiveness Research. Listed panel - June 10, 2009. Vision for a National Pa- tient Library. Statement by Jeffrey C. Lerner, Ph.D., President and CEO, ECRI Institute. Retrieved from https://www.ecri.org/Forms/Documents/National_Patient_Library_Whitepaper_061609.pdf.
 • ECRI Institute (n.d.). Comparative Effectiveness Resource Center. ECRI Institute. Retrieved from https://www.ecri.org/comparativeeffectiveness/Pages/default.aspx.
 • Gierusz, J., & Cygańska, M. (2009). Budżetowanie kosztów działań w szpitalu. Gdańsk: ODDK.
 • Hass-Symotiuk M. (Ed.). (2011). System pomiaru i oceny dokonań szpitala, Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska.
 • Health Care Cost Institute (n.d.). Retrieved from http://www.healthcostinstitute.org/.
 • Jaworzyńska, M. (2010). Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej. Warszawa, Polska: CeDeWu.
 • Kozuń-Cieślak, G. (2012). Ankieta dotycząca doboru mierników nakładu i rezultatu w celu szacowania efektywności szpitali metodą DEA. Perspektywa organu założycielskiego: cel zorientowany na stan zdrowia pacjentów. Kongres Praktykow Zarządzania w Ochronie Zdrowia, “MEDMETRIQ 2012”, Sopot, Poland.
 • Malinowska-Misiąg, E., Misiąg, W., & Tomalak, M. (2008). Zarządzanie środkami publicznymi w polskich szpitalach. Warszawa, Polska: Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
 • Medicare.gov (n.d.). Hospital Compare. Retrieved from http://www.medicare.gov/hospitalcompare/search.html?AspxAutoDetectCookieSupport=1.
 • Morard, B., & Huber, Z. (2000). Quels coˆuts pour quels produits hospitaliers? Le secteur de la sant´e face au besoin d’information en mati`ere de coˆuts. L’Expert-comptable suisse 1-2, 41-50.
 • National Health Fund (2010). Analysis of health care services usage. Retrieved from http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=2&artnr=4092.
 • National Health Fund (2011a). The structure of surplus performances of hospital services. Retrieved from http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=2&artnr=4625&b=1&szukana=+analiza+2010.
 • National Health Fund (2011b). Financing of hospitalisation of patients since 65 years and older Retrieved from http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=2&artnr=4378.
 • National Health Fund (n.d.). DRG Statistics. Retrieved from http://prog.nfz.gov.pl/APP-JGP/.
 • pinmed.pl(2012a). Ankieta na potrzeby projektu Platforma Informacji Medycz- nych. Platforma Informacji Medycznych pinmed.pl - projekt NCBiR. Re- trieved from http://pinmed.pl/.
 • pinmed.pl(2012b). Kongres Praktykow Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2012. Platforma Informacji Medycznych pinmed.pl. Retrieved from http://pinmed.pl/.
 • Rój, J., & Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska.
 • Stępniewski, J. (Ed.). (2008). Strategia, finanse i koszty szpitala. Warszawa, Polska: Wolters Kluwer Polska.
 • Toffler, A. (1984). Future Shock. New York: Bantam Books.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (2011). Dz. U. 2011 vol. 112 item 654. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111120654.
 • Zbroja, A. (2001). Decyzyjny rachunek kosztow w szpitalu - konieczność czy alter- natywa? In: K. Krajewski, & M. Wojtowicz (Eds.), Zarządzanie finansami placówek medycznych.Warszawa, Polska: Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_slgr-2014-0050
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.