PL EN


Journal
2010 | 20 | 1 | 23-32
Article title

Sexual Orientation as Symbolic Capital and as the "Object" of Symbolic Violence

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Sexual orientation is currently understood to be an innate disposition. Heterosexually oriented people are perceived to be in the majority and homosexually oriented people as the minority. Using Pierre Bourdieu's concepts of symbolic power, symbolic violence and symbolic capital, this paper aims to show how symbolic power and symbolic violence contribute to determining which sexual orientation is associated with the majority and minority populations, and establish what role is played by the symbolic capital derived from sexual orientation.
Publisher
Journal
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
23-32
Physical description
Dates
published
2010-03-01
online
2010-03-18
Contributors
 • Department of Social Work, Faculty of Education, Comenius University, Račianska 59 813 34 Bratislava Slovak Republic
References
 • Bianchi, G. Public Sexuality and the Intimate Public. Postmodern Reflection on Sexuality. Human Affairs 13, 59-75, 2003.
 • Bourdieu, P. Passeron, J. C.Reproduction in the Education, Society and Culture. London; Newbury Park; New Dehli: Sage Publications, 1990.
 • Bourdieu, P.Language and Symbolic Power. Cambridge (Massachusetts): Howard University Press, 1991.
 • Bourdieu, P.Stratégies de reproduction et modes domination. Actes de la recherche en sciences sociale, 105, 3-12, 1994. Transl. Reprodukční strategie a spůsoby nadvlády. In Sociologie jako umění možného. Brno: Masarykova univerzita, 2002.
 • Bútorová, Z. et al.Ona a on na Slovensku, zaostrené na rod a vek. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky, 2008.
 • Dopita, M.Pierre Bourdieu o umění, výchově a společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007.
 • Durkheim, É.Education and Sociology. Glencoe, Illonois: The Free Press, 1956.
 • Fafejta, M.Úvod sociologie pohlaví a sexuality. Věrovany: Nakladatelství Jana Piszkiewicze, 2004.
 • Foucault, M.Moc, subjekt a sexualita. Bratislava: Kalligram, 2000.
 • Giddens, A.The Transformation of Intimacy. Cambridge: Polity Press, 1992.
 • Jójárt, P. Gejské a lesbické rodiny na prahu 21. storočia. In H. Fábry (Ed.). Triangel: homosexualita - spoločnosť - politika. Bratislava: Museion, 2006. [www.diskriminacia.sk/files/TRIANGEL_jojart.pdf]
 • Keller, J.Dvanáct omylů sociologie. Praha: Slon, 1995.
 • Kövérová, Š. Jedná tvár moci. Heterosexizmus vo výchove. In Z. Kusá (Ed.). Tvár ako sociálny nástroj. Pocta Dilbar Alijevovej. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2007.
 • Možný, I.Rodina a společnost. Praha: Slon, 2006.
 • Ondrisová, S. Sexuálna orientácia. In S. Ondrisová, M. Šípošová, I. Červenková, P. Jójárt, G. Bianchi (Eds.). Neviditeľná menšina. Bratislava: Nadácia Občan a demokracia, 2002.
 • Pondělíček, I., Pondělíčková-Mašlová, J. Lidská sexualita jako projev přirozenosti a kultury. Praha: Avicenum, 1974.
 • ---
 • ---
 • Znaniecki, F.Socijologia wychovania, Tom I.,II. Warszawa: Panstwowe wydawnictwo naukove, 1973.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10023-010-0003-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.