PL EN


2008 | 7 | 1 | 130-143
Article title

Income Inequality and Innovations in the Processes of Economic Growth and Real Convergence

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper deals with the relation between income inequality, innovation processes, economic development and income convergence within the European Union. The presented results suggest a non-linear relation between the economic development and the income inequality. There is also visible the significant influence of innovation activity and technology diffusion on the economic growth. We could observe strong and stable innovation-related polarisation into two different groups of countries in the European Union, as well as a phenomena that countries considered as technological followers imitate the innovation leaders very quickly. The real convergence occurs on the international scale, but not at the regional level. It seems that the latest tendency will remain in the future.
Keywords
Publisher
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
130-143
Physical description
Dates
published
2008-01-01
online
2009-04-06
Contributors
author
 • Department of Econometrics and Statistics, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin, Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
References
 • Aghion, P., Caroli, E. & García-Peñalosa, C. (1999). Inequality and Economic Growth: The Perspective of the New Growth Theories. Journal of Economic Literature, 37(4), December, 1615-1660.[Crossref]
 • Barrios, S. & Strobl, E. (2005). The Dynamics of Regional Inequalities. European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Economy, Economic Papers, 229, Brussels.
 • Barro, R.J. (2000). Inequality and Growth in a Panel of Countries. Journal of Economic Growth, 5. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.[Crossref]
 • Batóg, J. & Batóg, B. (2007). Income Convergence in the European Countries: Empirical Analysis. Folia Oeconomica Stetinensia, 5(13), 129-142, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Batóg, J. & Batóg, B. (2008). Conditional Income Convergence with Technology Spillovers in the European Union. Polish Journal of Environmental Studies, 17(3B), 19-23, Hard Olsztyn.
 • Benabou, R. (1996). Inequality and Growth. NBER Macroeconomics Annual, 11, 11-74.
 • Dall'erba, S. & Hewings, G.J.D. (2003). European Regional Development Policies: The Trade-Off Between Efficiency-Equity Revisited. REAL Discussion Paper, 03-T-2, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Gawlikowska-Hueckel, K. (2002). Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 10.
 • Grossmann, V. (2001). Inequality, Economic Growth and Technological Change. Heidelberg: Physica-Verlag.
 • Kliber, P., Maćkowiak, P. & Malaga, K. (2005). Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce. Analiza w kategoriach neoklasycznych modeli wzrostu. In M. Matłoka (Ed.), Metody ilościowe w ekonomii, Zeszyty naukowe, 64. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Koch, R. (2002). Wszechmocne prawa. Nauka sukcesu w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo K. E. Liber.
 • Kot, S.M. (2004). Awersja do nierówności a nierówności w Polsce w okresie transformacji. In A. Zeliaś (Ed.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych (pp.235-247). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Kot, S.M. (2000). Ekonometryczne modele dobrobytu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kumor, P. & Sztaudynger, J.J. (2007). Optymalne zróżnicowanie płac w Polsce - analiza ekonometryczna. Ekonomista, 1.
 • Leibenstein, H. (1954). A Theory of Economic-Demographic Development. Princetown: Princetown University Press.
 • Mukoyama, T. (2004). Diffusion and Innovation of New Technologies under Skill Heterogeneity. Journal of Economic Growth, 9, 451-479. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Niebuhr, A. & Schlitte, F. (2004). Convergence, Trade and Factor Mobility in the European Union - Implications for Enlargement and Regional Policy. Intereconomics, 39(3).
 • Nowak, W. (2007). Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego. Wrocław: Kolonia Limited.
 • Persson, T. & Tabellini, G. (1994). Is Inequality Harmful for Growth? The American Economic Review, 84(3), June, 600-621.
 • Pilat, D. & Lee, F.C. (2001). Productivity Growth in ICT-producing and ICT-using Industries: a Source of Growth Differentials in the OECD? OCED STI Working Paper, 14, OECD.
 • Próchniak, M. (2004). Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000. Gospodarka Narodowa, 3.
 • Rokicki, B. (2004). Różnice w poziomie rozwoju regionalnego w Hiszpanii w okresie przed i po akcesji do Unii Europejskiej. Ekonomista, 5.
 • Scarpetta, S. & Tressel, T. (2002). Productivity and Convergence in a Panel of OECD Industries: Do Regulations and Institutions Matter? OECD Economics Department Working Papers, 342, OECD Publishing.
 • Truskolaski, S. (2004). Międzynarodowa dyfuzja technologii a konwergencja stóp wzrostu gospodarczego. In T. Rynarzewski (Ed.), Teoria handlu międzynarodowego a współczesna gospodarka światowa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 39, (pp.149-175). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Woźniak, G.M. (2004). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10031-008-0011-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.