PL EN


Journal
2008 | 41 | 3 | 99-107
Article title

Corruption in Public Administration Units and Organizational Measures to Prevent and Fight Corruption

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper presents the results of a study that investigated the attitudes of civil servants in public administration units in Slovenia regarding corruption at work. The results show that civil servants employed in public administration units take corruption seriously. The employees' perceptions of corruption and their willingness to report the offender are closely connected to their opinion on how others - their colleagues - perceive it (i.e., how serious they find corruption and whether they are willing to report the offender). There are important gender differences regarding the perceptions of corruption, as well as differences in the function they have and their membership in organizational units. The authors conclude that it is necessary to develop and strengthen the feelings of the employees' security and increase the link between perceiving corruption and one's own judgment of the seriousness of corruptive behaviour, as well as to decrease the tolerance regarding corruption.
Publisher
Journal
Year
Volume
41
Issue
3
Pages
99-107
Physical description
Dates
published
2008-05-01
online
2008-12-12
Contributors
author
 • Splitska ulica 46, 3320 Velenje
author
 • Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor, Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
References
 • Aragon, raziskovanje in načrtovanje, d.o.o. (2006). Stališča o korupciji 2005, available from:
 • Civil law convention on corruption. Ur.l. RS, št. 8/2003 - Mednarodne pogodbe.
 • GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o. (2006). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, available from:
 • GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o. (2001). Korupcijska klima v srednje in vzhodnoevropskih državah (leto 2001), available from:
 • GfK Gral-Iteo, tržne raziskave d.o.o. (2004). Korupcijska klima v srednje in vzhodnoevropskih državah (leto 2004), available from:
 • Haberfeld, M. R., Kutnjak Ivkovich, S., Klockars, C. B. & Pagon, M. (1999). Stališča policistov do disciplinskih ukrepov zaradi policijske korupcije: primerjava med Slovenijo, Hrvaško, Poljsko in Združenimi državami Amerike. Varstvoslovje, 1 (1): 13 - 29. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola.
 • Jager, M. (2001). Obseg korupcije v Sloveniji in problemi v zvezi z definicijo. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. Korupcija kot realnost današnjega časa (pp. 37-50). Dokument predstavljen na strokovnem posvetu Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, Gotenica, maj 2001. MNZ RS, Služba za administracijo, dokumentacijo in grafiko.
 • Lobnikar, B., Pagon, M., Duffy, M. & Ganster, D. C. (2000). Dejavniki deviantnega vedenja slovenskih policistov, Organizacija, 33: 77 - 93.
 • Lobnikar, B., Pagon, M. & Ovsenik, M. (2004). The Frequency and the Causes of Violence and Aggressive Behaviour at the Workplace: The Case of Slovenian Police, Organizacija, 37: 371 - 378.
 • Kutnjak Ivkovich, S., Klockars, C. B., Lobnikar, B. & Pagon, M. (2000). Police Integrity and the Code of Silence: A Case of the Slovenian Police Force. V G. Meško, A. Anžič et al. (Eds.), Corruption in Central and Eastern Europe at the Turn of Millenium (pp. 85-102). Ljubljana. Open Society Institute Slovenia.
 • Kutnjak Ivković, S., Pagon, M., Klockars, C. B., & Lobnikar, B. (2002). A Comparative View of Public Perceptions of Police Corruption. V M. Pagon (Ed.), Policing in Central and Eastern Europe: Deviance, Violence, and Victimization (pp. 297-310). Ljubljana. College of Police and Security Studies.
 • Ninamedia, d.o.o. (2002). Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem, available from:
 • Pagon, M. & Lobnikar, B. (1996). Problem etičnega ravnanja managementa: socialno-psihološki in komunikološki vidiki, Organizacija, 29: 201 - 206.
 • Pagon, M. & Lobnikar, B. (2001). Korupcija v policiji: opredelitev in njeno upravljanje. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalna policijska uprava, Uprava kriminalistične policije. Korupcija kot realnost današnjega časa (pp. 85-90). Dokument predstavljen na strokovnem posvetu Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalne policijske uprave, Uprave kriminalistične policije, Gotenica, maj 2001. MNZ RS, Služba za administracijo, dokumentacijo in grafiko.
 • Pavlović, Z. (1998). Mednarodna anketa o kriminaliteti oziroma viktimizaciji - Slovenija (Ljubljana) 1992 - 1997, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 49: 257 - 265). International Crime Victimization Survey, ICVS. Ljubljana.
 • Pavlović, Z. (1999a). Mednarodna anketa o kriminaliteti oziroma viktimizaciji - Slovenija (Ljubljana) 1992 - 1997, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 50: 30 - 37. International Crime Victimization Survey, ICVS. Ljubljana.
 • Pavlović, Z. (1999b). Mednarodna anketa o kriminaliteti oziroma viktimizaciji - Slovenija (Ljubljana) 1992 - 1997, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 50: 122 - 130. International Crime Victimization Survey, ICVS. Ljubljana.
 • Pavlović, Z. (1999c). Mednarodna anketa o kriminaliteti oziroma viktimizaciji - Slovenija (Ljubljana) 1992 - 1997, Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 50: 234 - 239. International Crime Victimization Survey, ICVS. Ljubljana.
 • Transparency International. (2002). Press Release: Transparency International Corruption Perceptions Index 2002, available from:
 • Transparency International. (2003). Press Release: Transparency International Corruption Perceptions Index 2003 / English, available from:
 • Tratnik Volasko, M. (1999). Korupcija, Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za javno varnost, Služba za analitiko, USS, Sektor za administracijo in grafične zadeve.
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. (2002). Stališča o korupciji, available from:
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. (2003). Stališča o korupciji, available from:
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. (2003). Stališča o korupciji, available from:
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede - Inštitut za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij. (2003). Stališča o korupciji, available from:
 • Urad Vlade Republike Slovenije za statistiko. (1998). Rezultati raziskovanj: Kriminaliteta 1997 - Crime 1997: 97 - 111.
 • Zakon o preprečevanju korupcije. Ur.l. RS, št. 2/2004, 92/2005 - sklep US, 97/2005 - odl. US in 100/2005 - sklep US.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10051-008-0011-9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.