PL EN


2012 | 16 | 3 | 253-267
Article title

Language and Social Change. Public Communication, Nation, and Identity

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Dramatic transformations in Poland after the fall of communism and the country’s thorny path to democracy provide fascinating material for reflection and study of language in its relations to politics and social change. A review of communist newspeak, followed by the breakdown of monopoly on public speaking, the beginning of the language of the opposition, finally developing into various styles of Solidarity, serve as a backdrop for an analysis of the post-communist speech developing in diverse, occasionally opposite directions, affecting all levels of linguistic reality at different speeds, with varying intensity and degree of immunity to external manipulation
Publisher
Year
Volume
16
Issue
3
Pages
253-267
Physical description
Dates
published
2012-12-01
online
2012-12-21
Contributors
 • Faculty of “Artes Liberales”, University of Warsaw, Nowy Świat 69, 00-046 Warsaw, Poland, zkloch@ibi.uw.edu.pl
References
 • Barthes, R. (1970). L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire. Communication, 16, 172-223.
 • Bartmiński, J. (2006). Dynamika polskiego pojęcia ojczyzna [Dynamics of the Polish concept of homeland]. In J. Bartmiński (Ed.), Językowy obraz świata [A linguistic image of the world]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Bauman, Z. (2008). Wspólnota: w poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie [Community: In search of security in an uncertain world]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Benveniste, E. (1966). Problemes de linguistique générale. Paris : Tel Gallimard.
 • Benveniste, E. (1977). Semiologia języka [The semiology of language]. Transl. K. Falicka. In M. Głowiński (Ed.), Znak, styl, konwencja [Sign, style, convention] (pp. 11-41). Warszawa: Czytelnik.
 • Benveniste, E. (1980). Struktura języka i struktura społeczeństwa [Structure of language and structure of society]. Transl. K. Falicka. In M. Głowiński (Ed.), Język i społeczeństwo [Language and society] (pp. 27-40). Warszawa: Czytelnik.
 • Bralczyk, J. (2003). O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych [The language of Polish politics in the 1980s and 1990s]. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Bralczyk, J. (2001). O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych [The language of Polish political propaganda in the 1970s]. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Degeneracja, wulgaryzacja. Wywiad z prof. Michałem Głowińskim [Degeneration, vulgarization. Interview with Prof. Michał Głowiński] (2009). Gazeta Wyborcza, 14-15.11, p. 26.
 • Eco, U. (2009). Teoria semiotyki [A theory of semiotics]. Transl. M. Czerwiński. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Edensor, T. (2004). Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne [National identity, popular culture, and everyday life]. Transl. A. Sadza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Głowiński, M. (2009). Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe [Newspeak and further continuations. Sketches old and new]. Kraków: Universitas
 • Głowiński, M. (1993). Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981 [People’s Poland games. Comments on the words of 1976-1981]. Warszawa: PIW.
 • Jansen, A. (2009). Konflikty kulturowe w Belgii i ich wyznaczniki [Cultural conflicts in Belgium and their defining factors]. Unpublished.
 • Mazurek, R. (2006). “Ja panu nie przeszkadzałem”, czyli o mówieniu polityków [“I did not interrupt you,” or how politicians speak]. In M. Marcjanik (Ed.), Zwyczaje językowe współczesnych Polaków [Language customs of contemporary Poles]. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 • Kloch, Z. (2006). Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego w Polsce po 1989 roku [Varieties of discourse. Semiotics of public life in Poland after 1989]. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Kowalski, S. (1990). Krytyka solidarnościowego rozumu. Studium socjologii myślenia potocznego [Critique of Solidarity’s reason. A study in the sociology of popular thought]. Warszawa: PEN.
 • Łotman, J. (1989). Semiotyka filmu [Semiotics of cinema]. Transl. J. Faryno. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie [On country and nation]. Warszawa: PWN.
 • Rataj, M. (1998). O parlamentaryzmie, państwie, demokracji i sanacji [On parliamentarianism, state, democracy and reform]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 • Salazar, P.-J. (2003). The transformative power of rhetorical presidency in South Africa. In J. Axer (Ed.), Rhetoric of transformation. Warszawa: DiG.
 • Saussure, de F. (1991). Kurs językoznawstwa ogólnego [Course in general linguistics]. Transl. K. Kasprzyk. Introduction and notes K. Polański. Warszawa: PIW.
 • Tannen, D. (2003). Cywilizacja kłótni. Jak powstrzymać Amerykę przed walką na słowa? [The argument culture: Stopping America’s war of words]. Transl. P. Budrewicz. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Uspienski, B.A. (1985). Iz istorii russkogo literaturnogo jazyka: XVII - naczała XIX wieka [History of Russian literary language: from the 17th to the early 19th century] Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta.
 • Zimny, R. & Nowak, P. (2009). Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989 [A dictionary of Polish political language after 1989]. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10057-012-0017-5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.