PL EN


2009 | 11 | 11 | 15-29
Article title

Polish Towns and the Changes in Their Areas and Population Densities

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents the spatial and population density changes in Polish towns in the years 1960-2003. The assumed time frame allowed identifying area changes for a complete set of towns in different socio-economic conditions: the period of intense industrialisation, the economic crisis of the 1980s, the period of economic transition and finally in the years of a market economy. The investigation revealed that the trend shown by changes and the size of a town as measured by the number of its population are distinctly interrelated. It also demonstrated a much stronger dynamics of changes in the first subperiod, i.e. years 1960--1985, followed by a phase of relative stabilization (compared with the previous period) after the year 1980 (mainly of the spatial changes). Moreover, change intensity and change trends observed for the urban areas and population densities vary considerably in terms of space.
Keywords
Publisher
Year
Volume
11
Issue
11
Pages
15-29
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2009-06-10
Contributors
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
 • Nicolaus Copernicus University, Toruń
References
 • Dziewoński, K. 1990: Koncepcje i metody badawcze z dziedziny osadnictwa, Prace Geograficzne no. 154, PAN IG i PZ, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Wydawnictwo PAN.
 • Dziewoński, K. and Malisz, B. 1978: Przekształcenia przestrzenno-gospodarczej struktury kraju, Warszawa: PWN.
 • Grzelak-Kostulska, E. 2001: Przemiany w strukturze i procesach demograficznych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń: Wyd. UMK.
 • Hołowiecka, B. 2004: Oddziaływanie społeczno-gospodarcze miasta, Toruń: Wyd. UMK.
 • Jelonek, A. 2008: Population research, its relevance and topicality. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic series, No 9, Toruń: Wyd. UMK, pp. 59--62.
 • Jerczyński, M. 1977: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski, 85, Warszawa: GUS, pp. 20--73.
 • Kiełczewska-Zaleska, M. and others 1974: Studia nad strukturą lokalnej sieci osadniczej wybranych obszarów w Polsce. Dokumentacja Geograficzna, z. 2, Warszawa: IGiPZ PAN.
 • Kochanowski, M. 1996: Nowe uwarunkowania rozwoju i kształtowania miast polskich. Biuletyn KPZK PAN, Z. 175, Warszawa: IGiPZ PAN, pp. 7--21.
 • Kusiński, W. 1991: Stadia rozwoju urbanizacji w Polsce. Przegląd Geograficzny, vol. LXIII, fascicle 3--4, pp. 271--281.
 • Matczak, A. 1992: Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973--1983, Acta Univ. Lodz., Folia Geogr., 17, Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego, pp. 9--24.
 • Regulski, J. 1980: Rozwój miast w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Studia geograficzne nad aktywizacją małych miast. In Dziewoński K. et al., editors, Prace Geograficzne IG PAN no. 9, Warszawa: PWN, 1957.
 • Szymańska, D. 1993: New Town in Regional Development, Toruń: Wyd. UMK.
 • Szymańska, D. 2002: Niektóre aspekty urbanizacji w Polsce w latach 1950--2000 wieku. In Słodczyk, J. editor, Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, pp. 53--69.
 • Szymańska, D. and Matczak, A. 2002: Urbanisation in Poland: tendencies and transformation, European Urban and Regional Studies 9 (1), London: Copyright SAGE Publications, CA and New Delhi: Thousand Oaks, pp. 39--46.
 • Szymańska, D. 2004: Changes in the employment structure and the functions of Polish towns in the years 1984--2000 Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, Volume 19 Number 4, New York: Nova Science Publishers, Inc., pp. 239--262.
 • Węgleński, J. 1992: Urbanizacja bez modernizacji? Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, p. 114.
 • Wróbel, A. 1978: Rozwój miejskiej sieci osadniczej w Polsce a rozwój gospodarczy kraju, Zeszyty Zakładu Geografii Osadnictwa i Ludności PAN, no. 2, Warszawa: PAN, pp. 20--31.
 • Wróbel, A. 1989: Przemiany sieci osadniczej a rozwój gospodarczy kraju. In Korcelli, P., Gawryszewski, A. editors, Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce Prace Geograficzne IGiPZ PAN, no. 152, Warszawa: PAN, pp. 27--33.
 • Zagożdżon, A. 1988: Rola przemysłu w kształtowaniu struktury przestrzennej osadnictwa, Biuletyn Informacyjny CPBP 3. 12. No. 59, Warszawa: IGiPZ PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-008-0018-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.