PL EN


2009 | 11 | 11 | 31-48
Article title

Katowice Region in the Light of the Selected Conceptions of Social-Economic Transformations

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Taking into consideration all conceptions of economic and social development discussed here it should be concluded that-- non of the classical models of social transformation is represented in the Katowice region in homogeneous form. In fact, only modernisation (as it is a historical aspect) is most distinguished among others;-- it is possible that features typical for several models of economic or social transformations occur at the same time. This concerns spatial approaches.The consequence of frequent fragmentation of social-economic reality in numerous theoretical conceptions and proposals of restructuring changes is a narrow understanding of the research problems. It seems, therefore, that conceptions of social development created on the basis of sociology may be successfully applied in social geography. The condition here is not only taking into account spatial aspects but also the possibility of applying several models of transformations at the same time.
Publisher
Year
Volume
11
Issue
11
Pages
31-48
Physical description
Dates
published
2009-01-01
online
2009-06-10
Contributors
author
 • University of Silesia, Sosnowiec
References
 • Bagdziński, S. L, Maik, W., Potoczek, W. editors 1995: Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Toruń: Uniwersytet M. Kopernika.
 • Błasiak, W., Nawrocki, T., Szczepański, M. S. 1994: Górny Śląsk 2005. Scenariusz restrukturyzacji, Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury.
 • Chojnicki, Z. 1996: Geografia społeczno-ekonomiczna wobec transformacji systemowej w Polsce, Przegląd Geograficzny, Vol. LXVIII, No. 1--2, pp. 19--29.
 • Churski, P. 2004: Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. In Ciok, S. and Ilnicki, D. editors, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 31--46.
 • Długoborski, W. 1967: Kształtowanie się Zagłębia Górnośląskiego (Próba analizy ekonomiczno-przestrzennej), Śląski Kwartalnik Sobótka, Wrocław: Ossolineum, nr 1--2, pp. 109--127.
 • Domański, R. 2006: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Warszawa: PWN.
 • Domański, R. 1997: Przestrzenna transformacja gospodarki, Warszawa: PWN.
 • Domański, R. 1977: Geografia ekonomiczna, Warszawa: PWN.
 • Gorzelak, G. 1989: Teorie rozwoju regionalnego a gospodarka socjalistyczna, Przegląd Geograficzny z. 3, pp. 265--280.
 • Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. 2002: Rozwój lokalny i regionalny w perspektywie socjologicznej, Tychy: Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Katowice: Wyd. Śląskie Wydawnictwa Naukowe.
 • Jelonek, A. W. and Tyszka, K. 2001: Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.
 • Klasik, A. editor 1987: Kształtowanie tradycyjnego regionu przemysłowego, Studia Nad Ekonomiką Regionu, t. 16, Katowice: ŚIN.
 • Kołodziejski, J. 1993: Polityka regionalna w procesie transformacji ustrojowej Polski, Biuletyn KPZK PAN, z. 164, Warszawa: PWN.
 • Kosiedowski, W. editor, 1995: Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, Toruń: Uniwersytet M. Kopernika.
 • Krzysztofek, K. and Szczepański, M. S. 2002: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kudełko, J. 2005: Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów In Zioło, Z. editor, Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Kraków: Akademia Pedagogiczna, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, pp. 57--73.
 • Kuciński, K. 1998: Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Markowski, T. and Stawasz, D. 2001: Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Parysek, J. J. editor 2004: Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989--2002, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Pukowska-Mitka, M. 2002: Cykle węglowe w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, Prace Naukowe UŚ, nr 2061, Katowice.
 • Rajman, J. 1977: Rozwój Górnośląskiego Zespołu Miejskiego. Wybrane problemy osadnicze i społeczno-demograficzne, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny, Kraków: WSP, pp. 5--21.
 • Runge, J. 2003: Determinanty przemian społeczno-ekonomicznych regionu katowickiego. In. Sagan, I. and Czepczyński, M. editors, Wymiar i współczesne interpretacje regionu,. Gdańsk-Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Runge, J. 2007: Region tradycyjny Europy Środkowej i jego problemy w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. In: Kiniorska, I. and Sala, S. editors, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych. Nauki geograficzne w badaniach regionalnych, t. II, Kielce: Akademia Świętokrzyska, pp. 13--23.
 • Rykiel, Z. 1985: Zagadnienia regionalnych systemów osadniczych, Studia KPZK PAN, t. 88, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, p. 111.
 • Sagan, I. 2000: Miasto -- scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle reżimu miejskiego, Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Stawasz, D. editor, 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu -- teoria i praktyka, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Tkocz, J. 2007: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej. Wykład teoretyczny, Wydawnictwo: Uniwersytet Śląski, p. 268.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-008-0019-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.