PL EN


2010 | 13 | 13 | 5-17
Article title

Commuting as a Spatial Feature of International Concern's Location in a Major City. Example of Poznań

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The study presents the spatial aspects of the location of a branch of an international concern in a major city, viz. in Poznań, in terms of commuting streams, both from the city area, and the surrounding area, as well as their variation in the period 2000-2009. In order to characterise the spatial arrangement of commuting, the study used centrographic measures to analyse the variation of commuting directions and identify the areas of the greatest concentration. Furthermore, it was observed that there was a regular disproportion between the group of employees commuting from the city area, and the group of employees commuting from the region, the latter of which was smaller. It thus seems that an international concern production plant influences the local labour market to a significant extent, displaying the strongest regional impact within the range of 20 km from its location, with the direction of this influence being clearly related to the plant's location in relation to city borders, which might be linked to better communicational accessibility.
Publisher
Year
Volume
13
Issue
13
Pages
5-17
Physical description
Dates
published
2010-01-01
online
2010-07-05
Contributors
author
 • Adam Mickiewicz University, Poland
References
 • Cegielski, J. 1977: Problemy dojazdów do pracy. Próba syntezy, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Dzieciuchowicz, J. Z. 1979: Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi). In Studia KPZK PAN, 66.
 • Dziewoński, K. 1976: Wpływ migracji na systemy miejskie. In Przegląd Geograficzny, 48, 2, pp. 201-210.
 • Golachowski, S., Kostrubiec, B. and Zagożdżon, A. 1974: Metody badań geograficznoosadniczych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, pp. 61-65.
 • Hołowiecka, B. and Szymańska, D. 2008: The changes in the functional urban region in the new social-economic conditions in Poland. The case of Toruń. In Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 9, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 63-78.
 • Jagielski, A. 1969: Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy. In Przegląd Geograficzny, 61, 4, pp. 651-672.
 • Jasiok, A. 1979: Analiza rozkładu przestrzennego dojazdów do pracy w regionie konińskim. In Chojnicki, Z. editor, Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Seria Geografia, Nr 18, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pp. 65-81.
 • Jasiok, A. and Kamiński, Z. 1977: Zastosowanie analizy wektorowej w badaniach układów usługowych osadnictwa wiejskiego. In Zajchowska, S. editor, Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego, Seria Geografia, 10, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pp. 69-80.
 • Kitowski, J. 1988: Rola dojazdów do pracy w gospodarce narodowej, Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Kitowski, J. 1989: Ekonomiczne skutki dojazdów do pracy w przedsiębiorstwach. In Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Nr 4, p. 18.
 • Lijewski, T. 1967: Dojazdy do pracy w Polsce. In Studia KPZK PAN, 15.
 • Matykowski, R. 1981: Miary centrograficzne i ich zastosowanie w badaniach ekonomiczno-przestrzennych. In Przegląd Geograficzny, 53, 3.
 • Matykowski, R. 1990: Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców, Warszawa - Poznań: Wyd. Naukowe PWN.
 • Matykowski, R. and Stryjakiewicz, T. 1989: The Changing Organisation of Labour and the Impacts on Daily Activities. In Linge, G. J. R. and van der Knaap, G. A. editors, Labour, Environment and industrial Change, London - New York: Routledge, pp. 128-143.
 • Matykowski, R. and Tobolska, A. 2009: Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. - analiza dojazdów do pracy. In Rachwał, T. editor, Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Przemysłu, PTG, Nr 13, Warszawa- Kraków, pp. 56-76
 • Runge, J. 1992: Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, pp. 24-27.
 • Stryjakiewicz, T. 1988: Czynniki lokalizacji i funkcjonowania przemysłu rolno - spożywczego oraz jego struktura przestrzenna w regionie poznańskim. In Seria Geografia, Nr 36, Poznań: Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pp. 146-159.
 • Stryjakiewicz, T. editor 2005: Impact of foreign investors on regional and local development: The case of GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA in Poznań, Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.
 • ---
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-010-0001-6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.