PL EN


2011 | 15 | 15 | 5-25
Article title

Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Global social and economic changes, connected mainly with globalization processes, have an impact on changes both in present spatial and division structures of the industry and in its functions in the economic development of various spatial systems. The aim of the paper is to analyze changes in the industry's role in the Polish economy during the period of economic transformation and European integration based on its share in the employment structure. These changes are set against transformations in other EU countries, diversification and transformations of the division structure of employment in Polish industry and the similarity of the Polish employment structures to the EU countries as an expression of transformation processes. The analyzed processes are stimulated by the international environment and a change in national conditions for the socio-economic development.
Publisher
Year
Volume
15
Issue
15
Pages
5-25
Physical description
Dates
published
2011-01-01
online
2011-05-19
Contributors
 • Pedagogical University Of Cracow, Poland
References
 • Borowiec, M., Dorocki, S. and Jenner, B. 2009: Wpływ zasobów kapitału ludzkiego na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego i innowacyjności struktur przemysłowych. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 95-109.
 • Clark, C. 1940: The conditions of economic progress, London: MacMillan.
 • Daniels, P.W. 1991: A world of services? In: Geoforum, 22, 4, pp. 359-376.[Crossref]
 • Domański, B. 2001: Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 • Domański, B. 2003: Industrial Change and Foreign Direct Investment in the Postsocialist Economy: the Case of Poland. In: European Urban and Regional Studies, 10, 2, pp. 99-118.[Crossref]
 • Domański, B. 2006: Polski przemysł na tle przemysłu Europy Środkowej i Wschodniej. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 8, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 27-36.
 • Domański, B. and Gwosdz, K. 2008: Efekty mnożnikowe w rozwoju lokalnym i regionalnym. In: Stryjakiewicz, T. and Parysek, J.J. editors, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 217-235.
 • Fagerberg, J. 2000: Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. In: Structural Change and Economic Dynamics, 11, 4, pp. 393-411.
 • Fisher, A.G.B. 1935: The Clash of Progress and Security, London: MacMillan.
 • Fixlera, D.J. and Siegelb, D. 1999: Outsourcing and productivity growth in services. In: Structural Change and Economic Dynamics, 10, 2, pp. 177-194.
 • Fourastié, J. 1949: Le Grand Espoir du XXe Siècle, Paris: Presses Universitaires de France.
 • Gierańczyk, W. 2008: Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 11, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 86-97.
 • Gierańczyk, W. 2009: Innowacyjność jako główny filar społeczeństwa informacyjnego Europy. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 82-94.
 • Hołowiecka, B. and Szymańska, D. 2008: The changes in the functional urban region in the new socio-economic conditions in Poland. The case of Toruń. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 9, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 63-78.
 • Jelonek, A. 2008: Population research, its relevance and topicality. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 9, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 59-62.
 • Karpiński, A. 1994: Spór o przyszłość przemysłu światowego, Warszawa: Elipsa.
 • Kilar, W. 2009a: Koncentracja przestrzenna światowych firm informatycznych. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 12, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 97-108.
 • Kilar, W. 2009b: Zróżnicowanie potencjału ekonomicznego światowych korporacji informatycznych. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 110-121.
 • Kitowski, J. 2007: Przemiany struktury przestrzennej specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. In: Lach, J., Borowiec, M. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 257-276.
 • Kuciński, K. 2007: Deidustrializacja w procesie rozwoju gospodarczego. In: Lach, J., Borowiec, M. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 207-217.
 • Kurek, S. 2009: Starzenie się ludności na obszarach przemysłowych w Polsce. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editor, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 14, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 104-120.
 • Marelli, E. 2004: Evolution of employment structures and regional specialisation in the EU. In: Economic Systems, 28, 1, pp. 35-59.
 • Maroto-Sánchez, A. and Cuadrado-Roura, J.R. 2009: Is growth of services an obstacle to productivity growth? A comparative analysis. In: Structural Change and Economic Dynamics, 20, 4, pp. 254-265.
 • Rachwał, T. 2008: Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 11, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 53-85.
 • Rachwał, T. 2009: Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration. In: Kitowski, J. editor, Countries of Central & Eastern Europe Versus Global Economic Crisis, Geopolitical Studies, Vol. 15, Warsaw: Polish Academy of Sciences - Institute of Geography and Spatial Organization, pp. 133-164.
 • Rachwał, T. and Wiedermann, K. 2008: Multiplier Effects in Regional Development: The Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland). In: Quaestiones Geographicae, Series B, Human Geography and Spatial Management, 27B/1, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, pp. 67-80.
 • Rachwał, T., Wiedermann, K. and Kilar, W. 2008a: Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu regionów Polski w Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. In: Ilnicki, D. and Janc, K. editors, Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych "Europa bez granic - nowe wyzwania", Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, pp. 79-89.
 • Rachwał, T., Wiedermann, K. and Kilar, W. 2008b: Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej. In: Fedan, R. and Makieła, Z. editors, Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, Jarosław: PWSZ w Jarosławiu, Stowarzyszenie Instytut Polsko-Ukraiński, pp. 287-306.
 • Rachwał, T., Wiedermann, K. and Kilar, W. 2009: Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 14, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 31-42.
 • Ratajczak, W. 2008: Innowacyjność a konkurencyjność polskich regionów. In: Stryjakiewicz, T. and Parysek, J.J. editors, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 299-313.
 • Rodionova, I.A. and Sholudko, A.N. 2008: The transformation of labour and employment in post-industrial society. In: Szymańska, D. and Grzelak-Kostulska, E. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 9, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 21-32.
 • Rojeca, M. and Damijan, J.P. 2008: Relocation via foreign direct investment from old to new EU member states: Scale and structural dimension of the process. In: Structural Change and Economic Dynamics, 19, 1, pp. 53-65.
 • Sala, S. 2006: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a procesy globalizacji. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 8, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 80-90.
 • Schettkat, R. and Yocarini, L. 2003: The Shift to Services: A R eview of the Literature. In: IZA Discussion Paper, No. 964, Bonn: IZA.
 • Schettkat, R. and Yocarini, L. 2006: The shift to services employment: A review of the literature. In: Structural Change and Economic Dynamics, 17, 2, pp. 127-147.
 • Smętkowski, M. 2008: Rola specjalnych stref ekonomicznych w kształtowaniu struktury przestrzennej przemysłu w Polsce. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji układów przestrzennych przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 10, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 204-216.
 • Stryjakiewicz, T. 2008: Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych. In: Stryjakiewicz, T. and Parysek, J.J. editors, Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 105-119.
 • Stryjakiewicz, T. 2009: Lokalizacja firm i zachowania przestrzenne pracowników sektora informatycznego (na przykładzie poznańskiego obszaru metropolitalnego). In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 21-33.
 • Szymańska, D. 2004: Changes in the employment structure and the functions of Polish towns in the years 1984-2000. In: Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, Vol. 19, No. 4, New York: Nova Science Publishers, pp. 7-27.
 • Szymańska, D. and Matczak, A. 2002: Urbanization in Poland: tendencies and transformation. In: European Urban and Regional Studies, 9, 1, pp. 39-46.[Crossref]
 • Świdurska, A. 2009: Kształtowanie się przemysłu wysokiej techniki w Polsce. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 56-67.
 • Tkocz, M. 2007: Procesy transformacji województwa śląskiego w XXI wieku. In: Lach, J., Borowiec, M. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 458-472.
 • Tobolska, A. 2007: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a internacjonalizacja przemysłu polskiego. In: Lach, J., Borowiec, M. and Rachwał, T. editors, Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 242-256.
 • Tobolska, A. and Matykowski, R. 2006: Działalność przemysłowa w warunkach wzrastającej internacjonalizacji. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 8, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 47-59.
 • Troc, M. 1991: Ćwiczenia z geografii przemysłu, Kraków: WSP.
 • Wiedermann, K. 2007: Regionalne efekty mnożnikowe rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w aktywizacji gospodarczej województwa śląskiego. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej, Przedsiębiorczość-Edukacja, Nr 3, Warszawa-Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej IG AP, Nowa Era, pp. 24-34.
 • Wiedermann, K. 2008: Koncepcja efektów mnożnikowych w wyznaczaniu wpływu przedsiębiorstw na otoczenie społeczno-gospodarcze. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 11, Warszawa-Kraków: Akademia Pedagogiczna, pp. 98-106.
 • Zioło, Z. 2009a: Procesy kształtowania się światowych korporacji i ich wpływ na otoczenie. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformacje struktur przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 12, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 11-32.
 • Zioło, Z. 2009b: Rola przemysłu w procesie kształtowania społeczeństwa informacyjnego. In: Zioło, Z. and Rachwał, T. editors, Funkcje przemysłu w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Nr 13, Warszawa-Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, pp. 11-20.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10089-011-0001-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.