PL EN


Journal
2010 | 20 | 1 | 5-10
Article title

Tourism as a development factor in the light of regional development theories

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article concerns theoretical positions on the influence of tourism on regional and local development. The adaptation possibilities of chosen regional development theories for the research needs of the tourism influence on regional development are presented. Four groups were analysed: 1) endogenous development theories; 2) network development theories; 3) economic base theories; 4) polarisation theories. Using works based on these there has been an attempt to indicate the theoretical basis of tourism growth as a factor of regional development.
Publisher
Journal
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
5-10
Physical description
Dates
published
2010-01-01
online
2010-06-30
Contributors
 • College of Tourism and Recreation, Warsaw
References
 • Blank U., 1989, The community tourism industry imperative: The Necessity, The Opportunities. Its Potential, State College PA., Venture Publishing, Inc.
 • Butler R. W., 1980, The concept of a tourism area cycle of evolution: implications for management of resources, The Canadian Geographer, 24 (1).[Crossref]
 • Butowski L., 1995, Funkcja turystyczna w dużych miastach europejskich. Studium porównawcze Berlina, Budapesztu, Paryża, Pragi, Wiednia i Warszawy, maszynopis WGiSR UW.
 • Butowski L., 2007, Turystyka jako czynnik rozwoju regionalnego - krytyka metodologii, [in:] Turystyka jako czynnik rozwoju spotecz-no-gospodarczego regionów europejskich, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa w Sopocie, pp. 5-13.
 • Butowski L., 2009, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Christaller W., 1964, Some considerations of tourism location in Europe: The peripheral regions - underdeveloped countries - recreation areas, Papers. Regional Science Association, 12, 2, pp. 95-105.[Crossref]
 • Dziemianowicz W., 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Dziedzic E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa.
 • Fischbach J., 1989, Funkcja turystyczna jednostek przestrzennych i program jej badania, Acta Universitatis Lodzinsis, Turyzm, no. 5, s. 7-26.
 • Grosse T. G., 2004, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM', Warszawa.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarzαdzania w Białymstoku, Bialystok.
 • Kaczmarek J., Stasiak, A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kowalczyk A., 2001, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydzial Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Matczak A., 1989, Problem badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodzinsis. Turyzm, no. 5, pp. 27-39.
 • Oficjalna strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Porter M. E., 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Prezentacja Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S. A. pt. "Produkt turystyczny - od pomysłu do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego", Gdańsk, 2006.
 • Rogalewski O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Sprenger R. U., 2001, Inter-firm Networks and Regional Networks, National Support Structure ADAPT of the Federal Labour Office, Bonn.
 • Stryjakiewicz T., 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Stryjakiewicz T., 2005, Sieciowa organizacja gospodarki a rozwój regionalny, [w:] Czyż, Rogacki, red., Współczesne problemy i koncepcje teoretyczne badań przestrzenno-ekonomicznych, Biuletyn KPZK PAN, z. 219, Warszawa.
 • Wodejko S., 1998, Ekonomiczne zagadnienia turysłyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10106-010-0001-1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.