PL EN


Journal
2010 | 20 | 1 | 33-38
Article title

Determinants of the tourism activity of school pupils (aged 15-19) from Słupsk and Częstochowa

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this article is to describe the different types of tourism undertaken by school pupils (aged 15-19) through the example of their tourism trips. Two cities were used: Słupsk and Częstochowa. Analyses of the differing forms of tourism have been made in the context of geographical, socio-economic and demographic determinants for both cities.
Publisher
Journal
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
33-38
Physical description
Dates
published
2010-01-01
online
2010-06-30
Contributors
 • Institute of Geography, Pomeranian University in Słupsk
References
 • Abdel-Ghaffar A., 1992, Youth Tourism, Annals of Tourism Research, 19(4), pp. 792-794.
 • Alejziak W., 1991, Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne, Folia Turistica, 2, pp. 3-25.
 • Bosiacki S., 1982, Czas wolny mieszkańców miast, Problemy Turystyki, 1/2, pp. 31-59.
 • Carr N., 1998, The Young Tourist: A Case of Neglected Research, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4(4), pp. 307-318.
 • Carr N., 2002, A Comparative Analysis of the Behaviour of Domestic and International Young Tourists, Tourism Management, 23(3), pp. 321-325.[Crossref]
 • Denek K., 1989, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 264 pp.
 • Horak S., Weber S., 2000, Youth Tourism in Europe: Problems and Prospects, Tourism Recreation Research, 25 (3), pp. 37-44.
 • Horak S., Crnković, S., Mikacić, 1989, Rozwój turystyki młodzieżowej w Chorwacji, Problemy Turystyki, 2, pp. 37-44.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Zarys geoekologii rekreacji, Warszawa, 327 pp.
 • Lubański K., 1986, Aktywność turystyczna a styl życia uczniów szkół ponadpodstawowych, Problemy Turystyki, 2, pp. 38-49
 • Lubowicz Z., 1990, Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiαtych: społeczne uwarunkowania, Warszawa, 56 pp.
 • Lubowicz Z., 1996, Turystyka młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, Problemy Turystyki, 1-4, pp. 105-110.
 • Lubowicz Z., 1999, Badania wyjazdów turystycznych młodzieży szkól ponadpodstawowych, Problemy Turystyki, 2, pp. 21-24.
 • Łaciak J., 2003, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2002 roku, Warszawa, 84 pp.
 • Łaciak J., 2005, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku, Warszawa, 84 pp.
 • Łobożewicz T., 1985, Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Warszawa, 327 pp.
 • Łobożewicz T., 1996, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 216 pp.
 • Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealnα Łodzi, Turyzm, vol. 3, no. 2, pp. 61-77.
 • Matczak A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, Turyzm, vol. 6, no. 1.
 • Richards G., Wilson J., 2003, Today's Youth Tourists: Tomorrow's Global Nomads? New Horizons in Independent Youth and Student Travel, Amsterdam. International Student Travel Confederation and Arnhem: Association of Tourism and Leisure Education, 24 pp.
 • Różycki P., 2001, Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, 10, pp. 85-95.
 • Seekings J., 1998, The Youth Travel Market, Travel and Tourism Analyst, 5, pp. 37-55.
 • Seweryn R., 2004, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, Problemy Turystyki, 3, pp. 15-32.
 • Sołtysik M., 1999, Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolnα Wrocławia w okresach weekendowych, [in:] Wybrane zagadnienia turystyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzαdzania, Wrocław, pp. 95-114
 • Wartecka-Ważyńska A., 2002, Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, [in:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, ed. S. Bosiacki, Poznań, pp. 141-152.
 • Zawadzki M., 2001, Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w sezonie letnim 2001 roku, Problemy Turystyki, 1-2, pp. 105-109.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.doi-10_2478_v10106-010-0005-x
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.